Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Sykehuset Østfold, Rusmestringsenheter ved Halden, Ravneberget og Indre Østfold fengsel

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud. Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

3 x 100 % fast stilling ledig fra 01.02.2020

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Sarpsborg lyser nå ut 3 faste stillinger tilknyttet rusmestringsenhet ved Halden fengsel, Ravneberget fengsel og Indre Østfold fengsel. Målgruppe er innsatte med behov for spesialisert rusbehandling, ofte med psykiske tilleggsutfordringer, som ønsker bistand under soningstiden. 

Stillingene er en videreføring av et prosjekt initiert og støttet av Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementet. Prosjektperioden er avsluttet og stillingene inngår i ordinær drift.

Stillingsinnehaverne vil ha kontorplassering ved poliklinikken i Sarpsborg og rapporterer til poliklinikkens leder. Den daglige virksomhet vil imidlertid finne sted ved og i nært samarbeid med det respektive fengsel.

Stillingene vil inngå i poliklinikkens rusmestringsteam som består av 6 psykologer tilknyttet rusmestringsenheter ved 4 fengsler i Østfold.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter
 • Utredning og kartlegging, inkl.diagnostiske vurderinger
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Samarbeid i fagteam
 • Samarbeid med kriminalomsorgen
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester
 • Veiledning/konsultasjon overfor samarbeidsinstanser
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsstudie i psykologi
 • Norsk autorisasjon / lisens
 • Kurs/utdanning i motiverende intervju, mentaliseringsbasert behandling (MBT) og utredning/behandling av traumelidelse vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsevern
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming
 • Personlig egnethet tillegges vekt

Vi tilbyr

 • Vårt tilbud knyttet til rusmestringsenhetene er forankret i et behandlingsteam bestående av 6 psykologer. I dette team og poliklinikkens øvrige tverrfaglige team vil du møte et levende og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Vi tilbyr veiledning og tilrettelegging for spesialisering i klinisk psykologi
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3
   

Kontakt

Kyrre Moen, seksjonsleder, tlf.  916 56 575


Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
15. februar 2020