Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Sykehuset Østfold, Overvektspoliklinikk og diabetespoliklinikk

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud. Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % fast stilling ledig fra 01.01.2020

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

 Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 

Arbeidsoppgaver

Overvektspoliklinikken og diabetespoliklinikken har en tverrfaglig arbeidsmetodikk, hvor psykolog arbeider i team med lege, ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sykepleier, kursholder og sekretær.
 

Arbeidet består av blant annet:

 OVERVEKTPOLIKLINIKKEN 

 • Gjennomgang/screening av psykiatrisk historikk av henvisninger inn til OVP (Overvektspoliklinikken)
 • Delta i tverrfaglige teammøter på OVP
 • Bistå øvrige faggrupper på OVP med psykologisk kunnskap
 • Gjøre pre-operative vurderinger av pasienter før bariatrisk kirurgi
 • Gi individuelle konsultasjoner til pasienter som trenger forsterket forberedelse før bariatrisk kirurgi, eller etter operasjon
 • Gi individuelle konsultasjoner til ikke-kirurgiskepasienter, som ønsker konservativ behandling ved OVP
 • Hjelpe pasienter med henvisning til andre instanser, hvis det er behov for det
 • Henvise til eksterne rehabiliteringsopphold for overvektsbehandling
 • Samarbeid med andre instanser: psykiatri, spiseforstyrrelseenheten, kommuner, fastleger
 • Delta i startkurs med tema: mat og følelser.
 • Internundervisning/foredrag, internt og for andre avdelinger

 DIABETESPOLIKLINIKKEN

 • Kort utredning av psykiske lidelser
 • Utvikling og opprettholdelse av vaner relatert til diabetesbehandlingen
 • Psykoedukasjon og behandling, ofte av pasienter med sammensatte og kompliserte problemstillinger
 • Samarbeid med DPS der det er nødvendig
 • Tverrfaglig arbeid i avdelingen
 • Bidra til å utvikle behandlingen som gis ved avdelingen
 • Som spesialist: veiledning av andre psykologer ved sykehuset

Kvalifikasjoner

 • Må inneha gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Norsk autorisasjon som psykolog er et absolutt krav
 • Minst 2 års arbeidserfaring som psykolog er ønskelig
 • Formell kompetanse og/eller erfaringskompetanse knyttet til sykelig overvekt og diabetes er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring med motivasjonsarbeid, pedagogikk og veiledning er en fordel
 • Erfaring fra DIPS, GAT og lignende datasystemer er ønskelig
 • Engasjement og personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjert, endringsvillig og nytenkende
 • Kunne jobbe selvstendig, strukturert og effektivt
 • Kunne bidra positivt inn i arbeidsmiljøet
 • Gode samarbeidsevner og kunne være en lagspiller
 • Helhetlig tilnærming til pasienter
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgaver

Vi tilbyr

 • En selvstendig, fleksibel og utfordrende jobb
 • Et spennende fagmiljø i utvikling
 • Engasjerte kollegaer og et inkluderende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Kontakt

Irene Nordrum Rakvåg, seksjonsleder, tlf. 938 44 756
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
11. desember 2019