Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Bufetat, region nord

Kvæfjord ungdomssenter avdeling for spisskompetansemiljø Endringsarbeid i omsorgsinstitusjoner har ledig fast stilling - 100 % - som psykolog / psykologspesialist. 

Det vil være fleksibilitet med hensyn til plassering av kontorsted. Region nord har gjennom flere år arbeidet med kompetanseheving med hovedvekt på kartlegging, tiltaksarbeid og overgangsmodell med utgangspunkt i kognitiv atferdsteori. Stillingen knytter seg til deltakelse og styring av videre opplæring, tilrettelegging og utvikling av forskningsbaserte metoder.


Se fullstendig utlysning og søk på www.bufdir.no

 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets august-utgave som utkommer 1. august 2019
 

Søknadsfrist
23. august 2019