Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist (2 x 100% vikariater)

St. Olavs Hospital, BUP poliklinikk Lian, Klinikk psykisk helsevern

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no  

BUP - klinikk er en del av universitetssykehuset St. Olavs hospital HF, og har ansvar for barne- og ungdomspsykiatriske tjenester i Trøndelag. Klinikken er godkjent utdanningsinstitusjon i spesialiteten barne- og ungdomspsykiatri. Klinikken består av poliklinikker med ansvarsområde i Trondheim, Orkanger, Røros, Fosen og ved Barne- og ungdomspoliklinikken St. Olavs hospital HF. Klinikken har 2 døgnenheter og en poliklinikk på Lian som jobber opp mot døgnenhetene og ivaretar  Ø-hjelpsfunksjoner. Klinikken har også sin egen Enhet for fagutvikling og et lærings- og mestringssenter.

BUP- klinikk seksjon Lian har ledig 2 x 100% vikariater med varighet 1 år som psykolog/psykologspesialister ved poliklinikk Lian. Oppstart 1. september 2021, eller etter nærmere avtale. Gode muligheter for forlengelse og fast stilling. En stilling er knyttet til BUP Lian sin akuttenhet, og en stilling er knyttet til Ambulant akutteam. Begge stillingene er i poliklinikk Lian, som inneholder Ambulant akutteam, samt leger, psykologer og familieterapeuter som arbeider som fagstab ved de to døgnenhetene ved BUP Lian.

Ved seksjon Lian tilbyr vi både akutt og elektiv avklaring/utredning/behandling i døgnrammer og akuttvurderinger/oppfølging ambulant og poliklinisk. Ved spesielt kompleks og alvorlig problematikk følges også noen behandlingsforløp poliklinisk over tid. I pasientbehandlingen har vi spesielt fokus på alliansearbeid med pasient, omsorgspersoner og andre samarbeidspartnere. 
 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er allsidige og en møter et bredt spekter av akutte og komplekse tilstandsbilder
 • Arbeidsoppgavene til psykolog/psykologspesialister ved Ambulant akutteam vil i hovedsak være knyttet til seksjonens polikliniske og ambulante tilbud, mens oppgavene til psykolog/psykologspesialister ved Akuttenheten i hovedsak vil være å arbeide med pasienter innlagt ved Akuttenheten
 • Stillingene vil innebære et tett samarbeide med de andre fagprofesjonene i enheten og aktiv deltakelse i pågående fagutviklingsprosjekter ved seksjonen
 • Samarbeid med andre seksjoner i egen klinikk og eksterne samarbeidspartnere er viktige arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen Barne- og ungdomspsykiatri vektlegges
 • Erfaring fra akuttpsykiatri er ønskelig
 • Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, evne og vilje til fleksibilitet samt personlig egnethet og interesse for denne type arbeid vil ved ansettelse bli tillagt stor vekt. Søkers samarbeidsevner, slik som evne til å delta konstruktivt og positivt i samarbeid internt og eksternt vil bli vektlagt
 • Tilsvarende interesse for fagutvikling og ønske om å delta i dette

Vi tilbyr

 • En engasjert kollegagruppe og høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedriftA)-bedrift
   

Kontaktinformasjon

Carl Georg Schult-Jessen, seksjonsleder, tlf. 72 82 27 20 / 991 15 009
Gjertrud Kvalstad, seksjonssjef, tlf. 72 82 27 20 / 916 24 551

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
13. juni 2021