Du er her

Psykolog / psykolog­spesialist

Universitetssykehuset Nord-Norge HF - VPP Narvik

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vår visjon er å gi den beste behandling, der resultatet for pasienten er det som teller. De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN skaper resultater gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid, internt samarbeid og tett samhandling med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidspartnere. Les mer om oss.

Vi søker etter psykolog/psykologspesialist som har gode samarbeidsevner, som er fleksibel og selvstendig, har godt humør, har lyst til å ta initiativ og liker utfordringer i arbeidet. Beskriver dette deg vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Senter for psykisk helse og rusbehandling Ofoten (SPHRO) er ett av tre DPS i avdeling sør i Psykisk helse og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge med et opptaksområde med 6 kommuner og 25000 innbyggere.

SPHRO består av psykiatrisk sengepost med 12 sengeplasser, ambulant psykiatrisk akutteam (tilgjengelig 24/7) og voksenpsykiatrisk poliklinikk. Senteret er langt fremme med tanke på bruk av teknologiske løsninger i forhold til utredning, behandling og samhandling.

Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) er en velfungerende poliklinikk med 16 behandlerstillinger. Vi holder til i lyse nyoppussede arealer i UNN Narviks lokaler i Narvik sentrum. Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt med medarbeidere som har et bredt faglig tilfang. Vi driver individualterapeutisk virksomhet og kurs- og gruppetilbud innenfor psykiske- og avhengighetslidelser. Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø og etterstreber et høyt faglig fokus og prioriterer videreutdanning og spesialisering av våre medarbeidere.

UNN Narvik er et fullverdig akuttsykehus. Vi tenker nytt og utradisjonelt i et oversiktlig fagmiljø og har som mål å skape et av Norges fremste lokalsykehus samtidig som vi videreutvikler universitetssykehusfunksjonene. Faglig utvikling ivaretas gjennom et forpliktende samarbeide med spesialavdelinger i UNN Tromsø. Det polikliniske tilbudet gjennom VPP og ambulant team arbeider tett med vår sengepost slik at vi både internt og eksternt fremstår med forutsigbare pasientforløp med høy faglig kvalitet.

 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, kartlegging og behandling, samt diagnostiske vurderinger
 • Samarbeid internt med andre faggrupper
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat
 • Journalarbeid
 • Samhandling på tvers av enhetene i senteret
 • Arbeid rettet mot rus- og avhengighetsproblematikk
 • Veiledning internt/eksternt


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning, psykolog
 • Erfaring fra utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Kompetanse innenfor bruk av tester/utredningsvektøy vil bli vektlagt
 • Intresse for komplekse pasientforløp


Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet som å bidra til et godt arbeidsmiljø og fagmiljø, tar ansvar, er ydmyk, positiv og imøtekommende er egenskaper som vil bli sterkt vektlagt
 • Løsningsfokusert og endringsvillig
 • Utmerkede samarbeidsegenskaper i team men også trives med selvstendig arbeid
 • Stort engasjement og fleksibilitet


Vi tilbyr

 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Utfordrende oppgaver i et tverrfaglig miljø
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Lønn etter avtale
 • Mulighet for spesialisering
 • Bedriftshelsetjeneste


Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontaktinformasjon: Turid Storjord, psykologspesialist, tlf. 76 96 86 00, e-post turid.storjord@unn.no og Tore Opdahl, seksjonsleder, tlf. 76 96 86 29 e-post tore.opdahl@unn.no

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Arbeidssted
Universitetssykehuset Nord-Norge HF - VPP Narvik
Søknadsfrist
31. mars 2019