Du er her

Psykolog / Psykolog­spesialist

100 % stilling ledig fra 1. april 2019
Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus.  Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

Dette er oss, Sykehuset Østfold!  

Kontakt
Anita Løkke Nomerstad, seksjonsleder, tlf. 412 85 350
Ragnhild Tranøy, avdelingssjef, tlf. 995 66 450

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Arbeidssted
Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Fredrikstad
Søknadsfrist
27. januar 2019