Du er her

Psykolog og psykologspesialist

Sykehuset Østfold HF - DPS Fredrikstad poliklinisk gruppebehandling

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

Vi søker etter psykolog og psykologspesialist.

Psykologstillingen er knyttet til “Helse og Arbeid”, et behandlingstilbud som er rettet mot mennesker med mild til moderat angst og depresjon, og som er i ferd med å falle ut av jobb. Pasientene kan være helt eller delvis sykemeldt eller i ferd med å bli sykemeldt. Behandlingstilbudet ytes til pasienter som er innstilt på å komme tilbake i arbeid og der målsetningen er 100 % arbeidsførhet. Tilbudet har en behandlingsramme på ca. 10 uker, og vi har erfaringsvis gode resultater for tilbudet som gis.

Stillingen som psykologspesialist er knyttet til det øvrige gruppeterapitilbudet ved avdelingen. Vi tilbyr ulike behandlingstilbud til pasienter med affektive lidelser og personlighetsproblematikk. Gruppene har i hovedsak et relasjonelt behandlingsfokus, og behandlingen er godt forankret i gruppeterapeutisk forskning og teori. Vi har blant annet et veletablert MBT-team, korttids- og langtidsgrupper med kognitive, mentaliseringsbaserte og psykodynamiske behandlingstilnærminger. Vi søker en engasjert medarbeider som vil være med å videreutvikle tilbudet. Psykologer med relevant erfaring/ utdanning kan også søke.

DPS Fredrikstad er lokalisert i Fredrikstad sentrum og har samlokalisert gruppepoliklinikk, allmenpoliklinikk, døgnseksjon og ambulant akutteam. 


Arbeidsoppgaver

 • Terapeut i teambaserte gruppetilbud
 • Veiledning
 • Vurdering og utredning av pasienter individuelt
 • Samarbeid med andre seksjoner og eksterne samarbeidspartnere


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist/psykolog
 • Psykologer uten ferdig spesialisering kan søke og vil bli vurdert ut fra relevant erfaring
 • Erfaring og utdanning innen gruppeterapi vil vektlegges
 • Utdanning og erfaring med MBT er ønskelig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Personlige egenskaper

 • Vi ønsker kolleger som er kunnskapsrike, pliktoppfyllende, ambisiøse, faglig nysgjerrige og som har gode samarbeidsevner
 • Må kunne jobbe både i gruppe og individuelt
 • Må kunne fungere både i team og selvstendig


Vi tilbyr

 • DPS Fredrikstad er en spennende arbeidsplass med et faglig høyt engasjement
 • Det sosiale arbeidsmiljøet verdsettes høyt
 • Samlokalisering og samarbeid med allmenpoliklinikk, ambulant team og døgnseksjon
 • Det tilrettelegges for videre faglig utvikling, evt spesialisering
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.
 
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
 
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Anders Wiik, seksjonsleder, tlf. 917 17 416.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. mai 2022