Du er her

Psykolog i 50-100 % stilling

Stiftelsen Solliakollektivet

Solliakollektivet er en privat ideell stiftelse som har driftsavtale med Helse Sør Øst. Vi er en aktør innenfor tverrfaglig spesialisert behandling, TSB. Vi tilbyr heldøgnsbehandling for mennesker med rusproblemer og tar inn frivillige søkere fra 18 år og oppover.  

Stiftelsen har tre døgnavdelinger og psykologen har sitt virke på våre tre avdelinger: Trogstad som ligger i Totenvika ved Skreia, Sollia som ligger på Trevatn i Søndre Land og Raufoss (boenheter mens de jobber eller studerer utenfor kollektivet – trinn 2). Hver avdeling har inntil 10 plasser. Vi har langtidsbehandling i inntil ett år. Vi er et behandlingssted unntatt fra LAR. Målgruppen er voksne kvinner og menn med avhengighetsproblematikk hvor flere har sammensatte utfordringer knyttet til psykisk- fysisk helse og sosial situasjon. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Kartlegging/utredning og behandling av rusmiddelproblematikk og psykiske lidelser
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Tverrfaglig team – og behandlingsmøter
 • Ivareta pasientenes behov for individualsamtaler under deres opphold
 • Samarbeid med andre instanser internt og eksternt
 • Noe veiledning av personalet

KVALIFIKASJONSKRAV:

 • Psykolog
 • Det er ønskelig med erfaring fra rusbehandling

VI ØNSKER OSS EN PERSON SOM ER:

 • Ansvarsbevisst og motivert
 • Fleksibel og raus
 • Interessert i å jobbe i et tverrfaglig team
 • Engasjert i pasientgruppen
 • Ønsker å være med å utvikle stiftelsen på en innovativ måte

Personlige egenskaper vil vektlegges.

VI KAN TILBY:

 • Et spennende arbeidsmiljø med gode og engasjerte kollegaer
 • En stiftelse hvor team og utvikling til beste for pasientene står i fokus
 • Et tverrfaglig fellesskap med gode faglige ressurser og ansvarlig lege
 • Lønn etter avtale

Om stillingen blir redusert (50 %) vil vi legge vekt på det tverrfaglige arbeidet og individualbehandling i tillegg til ressurs i forbindelse med utvikling av arbeid rundt etablering av møteplass/aktivitet for pårørende.

Om det er av interesse å bo over noen dager i uken er det også mulig.

For ytterligere opplysninger kontakt styreleder Marianne Smith Magelie på mobil 922 61 332
eller på e-post magelie@sollia.no.

Søknader behandles fortløpende.
Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Besøk gjerne vår nettside www.sollia.no  

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets oktober-utgave som utkommer 1. oktober 2019
 

Søknadsfrist
Ikke oppgitt