Du er her

Psykolog FACT - vikariat

Vestre Viken - PHR Ringerike DPS

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

FACT fungerer svært godt for pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for langvarige og sammensatte tjenester. Vår psykolog i FACT teamet skal ut i permisjon og vi søker derfor vikar for denne. Det kan være mulighet for ytterligere engasjement eller fast ansettelse i FACT teamet eller i annen del av seksjonen/avdelingen etter endt vikariat.

Vårt FACT team Ringerike (Fleksibelt oppsøkende behandlingsteam) samhandler med 6 kommuner (Hole, Ringerike, Jevnaker, Flå, Krødsherad og Modum). Teamet jobber på dagtid i hverdagene med oppsøkende behandling. Vi samarbeider tett med kommunene, og videreutvikling av dette samarbeidet er viktig for avdelingen. Teamet er tverrfaglig sammensatt med psykiatriske syke-/vernepleiere, sosionom, erfaringskonsulent, merkantil, psykolog, lege i spesialisering og psykiater.

FACT teamet er lokalisert i vår døgnseksjonen i Hole kommune og ligger ca. 14 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger, vi har også 1 brukerstyrt seng. Avdelingen består for øvrig av 2 polikliniske seksjoner. En lokalisert sammen med Ringerike sykehus og en ved Hallingdal sjukestugu på Ål, hvor det også er etablert et FACT team som bistår kommunene i Hallingdal.


Arbeidsoppgaver 

 • Ambulerende oppfølging av pasienter i FACT team
 • Utreding, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser, individuelt og i team
 • Samhandling med kommunehelsetjeneste og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Pårørendearbeid
 • Ved behov kunne yte praktisk bistand ovenfor pasienter
 • Veiledningsoppgaver


Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykolog
 • Gjerne erfaring fra kommunehelsetjenesten
 • Det er ønskelig med erfaring fra ambulant/oppsøkende virksomhet
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Interesse for tverrfaglig behandling
 • Førerkort kl. B


Personlige egenskaper 

 • Gode evner til samarbeid
 • Liker å jobbe i team
 • Evner å jobbe selvstendig
 • Er fleksibel og strukturert
 • Opptatt av faglig og personlig utvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Et aktivt kompetanseutviklingsmiljø, hvor det tilrettelegges for spesialisering og annen faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale, samt ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer


Kontaktinformasjon: Hanna Sofie Eide, konst. seksjonsleder, tlf. 411 02 428, e-post haseid@vestreviken.no og Knut Holte, teamleder FACT, tlf. 924 81 608, e-post hokn@vestreviken.no

 

Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. april 2021