Du er her

Psykolog eller psykolog­spesialist

Akershus universitetssykehus HF, BUP Nedre Romerike, sped- og småbarnsenheten

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

 

 

BUP Nedre Romerike har ledig ett års vikariat for psykolog eller psykologspesialist med tiltredelse snarest. Det er gode muligheter for forlengelse av vikariat/fast ansettelse.

Poliklinikk for barn og unges psykiske helsevern BUP Nedre Romerike er en seksjon i avdeling BUP, Psykisk Helsevern og Akershus universitetssykehus HF. Det er 8 seksjoner i avdeling BUP; seks poliklinikker og to døgnenheter. 

BUP Nedre Romerike har 61 stillingshjemler. Klinikken har mange spesialister på flere fagområder, og har høy faglig kompetanse.
Foruten psykologer har vi leger, pedagoger og sosionomer ansatt, samt en habil merkantil stab. 
Vi søker etter psykolog eller psykologspesialist til klinikkens sped- og småbarnsenhet. Enheten er godt etablert og det har over tid vært satset på fagutvikling. Enheten består av syv fagpersoner og er tverrfaglig sammensatt med en overlege, en sosionom, psykologer og to pedagoger. Det er fokus på samarbeid med førstelinjen og arbeidsoppgavene er svært varierte.

Alle søkere må søke elektronisk.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av gravide og barn til og med fem år
 • Veiledning av foreldre, også i grupper
 • Samarbeid med førstelinjen
 • Deltagelse på kliniske diskusjoner og beslutninger
 • Hvis spesialist veiledning av psykolog og evt. andre faggrupper

Kvalifikasjoner

 • Stillingen er plassert i sped- og småbarnsenheten og vi søker etter en person med erfaring og kompetanse fra arbeid med sped- og småbarn
 • Bakgrunn fra psykisk helsevern, PPT, sykehusavdelinger og lignende er en fordel  
 • Ønskelig med relevant videreutdanning innenfor sped- og småbarns psykiske helse

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Vi samarbeider tett, og den som søker bør ha gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr

 • Et godt fagmiljø med mange spesialister og erfarne klinikere
 • Lønn etter avtale
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass
 • Sentral beliggenhet i landlige omgivelser kort reisevei fra Oslo
   

Kontakt
Hege Rystad, seksjonsoverlege, tlf. 63 89 40 40
Silja Bjôrgulfsdottir, seksjonsleder, tlf. 63 89 40 40
 

Lenke til annonsen 
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
18. august 2019