Du er her

Psykolog

DPS GJØVIK POLIKLINKK VALDRES , Sykehuset Innlandet HF

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.

Poliklinikk Valdres er en del av DPS Gjøvik, som har fem poliklinikker, to døgnenheter og enhet for spiseforstyrrelser. Poliklinikken er pt lokalisert i Aurdal i Valdres, med planlagt flytting inn i nybygg på Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) på Fagernes i løpet av 2022.

Poliklinikken har 23 ansatte med ulik fagbakgrunn; 4 overleger i psykiatri, 3 psykologspesialister, 2 psykologer, 4 spesialsykepleiere, sosionom, barnevernspedagog, ergoterapeut, psykomotorisk fysioterapeut, kunst og uttrykksterapeut, samt helsesekretærer.

Poliklinikken består av allmenteam, TSB-team, akutt-/ambulantteam og FACT-team. I FACT-team er det case-managere, brukerspesialist og NAV-veileder, som er ansatt i kommunen, men organisatorisk plassert under DPS.  Vi har to døgnstøtteplasser på intermediæravdelingen på VLMS, samt et dagbehandlingstilbud. Vi er samlokalisert med BUP Gjøvik, avdeling Valdres.

Vi har vært og er i stadig faglig utvikling og har de siste årene etablert DBT-team (dialektisk adferdsterapi), hatt kompetanseheving innen traumebehandling med EMDR og CT-PTSD, og CAMS (behandling for selvmordstruede pasienter).  

Vi søker psykolog til variert arbeid i allmenteam. Poliklinikken har en bred faglig profil med mange ulike behandlingstilbud og et sterkt fagmiljø. 


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering
 • Behandling
 • Råd og  veiledning til kollegaer, pårørende og samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Profesjonsutdanning i psykologi

Personlige egenskaper

 • Evne og vilje til å arbeide i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Muligheter for utvikling og faglig oppdatering
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Behjelpelig med å skaffe bolig
 • Lønn etter overenskomst
 • Ansettelse, lønns- og arbeidsvilkår iht gjeldende overenskomster og reglement
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP 

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon

Laila Olsen, enhetsleder, 988 23 007
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
16. juni 2021