Du er her

Psykolog

Sykehuset Østfold HF - Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling, Sarpsborg Rusmestringsenhet ved Halden fengsel

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.  

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

100 % vikariat med mulighet for fast ansettelse ledig fra 01.06.21

Poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling i Sarpsborg har ledig 1 vikariat 100% for psykolog tilknyttet rusmestringsenhet ved Halden fengsel. Målgruppe er innsatte med behov for spesialisert rusbehandling, ofte med psykiske tilleggsutfordringer, som ønsker bistand under soningstiden.

Stillingsinnehaver vil ha kontorplassering ved poliklinikken i Sarpsborg og rapporterer til poliklinikkens leder. 3-4 dager pr uke vil stillingsinnehaver jobbe på eget kontor i fengsel med direkte pasientarbeid og samarbeid med personale ved enheten (miljøterapeuter og kontaktbetjenter) samt psykologkollega fra TSB Sarpsborg.

Stillingen vil inngå i poliklinikkens rusmestringsteam (RME) som består av 6 psykologer tilknyttet rusmestringsenheter ved 4 fengsler i Sykehuset Østfold HF sitt opptaksområde. RME-teamet møtes ved poliklinikken 1 gang pr uke for behandlingsfaglige drøftinger og erfaringsutveksling knyttet til arbeid og samarbeid i fengsel. Samme dag vil teamets medlemmer inngå i poliklinikkens MBT-team.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.


Arbeidsoppgaver 

 • Klinisk/terapeutisk arbeid med pasienter
 • Utredning og kartlegging, inkl.diagnostiske vurderinger
 • Utforming av behandlingsplaner
 • Samarbeid i fagteam
 • Samarbeid med kriminalomsorgen
 • Samarbeid med kommunale helse- og sosialtjenester
 • Veiledning/konsultasjon overfor samarbeidsinstanser
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Deltakelse i internt utviklingsarbeid


Kvalifikasjoner 

 • Profesjonsstudiet i psykologi
 • Norsk autorisasjon / eventuelt lisens
 • Kurs/utdanning i motiverende intervju (MI), mentaliseringsbasert behandling (MBT) og utredning/behandling av traumelidelse/PTSD vil være en fordel. Eventuelt kan opplæring og veiledning i MI, MBT og PTSD være mulig å tilrettelegge


Personlige egenskaper 

 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsevern
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming


Vi tilbyr 

 • Vårt tilbud knyttet til rusmestringsenhetene er forankret i et behandlingsteam bestående av 6 psykologer. I dette team og poliklinikkens øvrige tverrfaglige team vil du møte et levende og engasjert tverrfaglig arbeidsmiljø med høy kompetanse
 • Lønnsmessig sikkerhetstillegg knyttet til arbeid i fengsel
 • Vi tilbyr veiledning og tilrettelegging for spesialisering i klinisk psykologi
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her


Kontaktinformasjon: Kyrre Moen, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 916 56 575, e-post kyrmoe@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. april 2021