Du er her

Psykolog

Alternativ til Vold Follo

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Stiftelsen har behandling, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling som sitt hovedmandat. ATV har 15 behandlingssentre i Norge. Klientgruppen er i hovedsak voksne som utøver vold, og deres familie. Stiftelsen har 88 ansatte, hovedsakelig psykologer.

Alternativ til Vold Follo søker psykolog i fast 100 % stilling  

ATV Follo ble opprettet i 2017. Kontoret har i dag fire psykologstillinger og er lokalisert i Ski sentrum med gangavstand til tog. ATV Follo gir et behandlingstilbud til menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner og til deres familier. Stillingen har også oppgaver knyttet til undervisning og veiledning av andre yrkesgrupper. Vi ønsker en person med gode samarbeidsevner og som er teamorientert. Personlig egnethet og hensyn til teamets sammensetning vektlegges.


Vi søker deg som:

  • Har erfaring med og liker individualterapi, gruppeterapi og arbeid med familier
  • Ønsker å bidra til utvikling av det terapeutiske behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier – voksne og barn
  • Er faglig engasjert og motivert for kontinuerlig faglig oppdatering
  • Er strukturert og har god arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
  • Liker å veilede og undervise


Vi tilbyr:

  • Gode rammer for å jobbe psykoterapeutisk med rom for faglig utvikling
  • Deltagelse i et spennende og inkluderende nasjonalt faglig fellesskap
  • Et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø, og gode personalordninger


For fullstendig stillingsutlysning se: https://atv-stiftelsen.no/om-oss/karriere/ 


Tiltredelse etter avtale. Søknader sendes på e-post til: jobb@atv-stiftelsen.no 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kontorleder ATV Follo psykologspesialist Mette Jensen Skålholt, mobil 906 56 516 eller regionleder i ATV region Øst og Nord psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003.

 

Søknadsfrist
9. april 2021