Du er her

Psykolog

Akershus universitetssykehus HF - DPS Groruddalen seksjon gruppeterapi
Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

1 års vikariat for psykolog 
 
Vi er en dedikert seksjon for gruppeterapi sentralt i Oslo Nordøst i bydel Alna og søker deg som kan tiltre på kort varsel. Vårt mandat er utredning og behandling av personer med relasjonelle vansker og personlighetsforstyrrelse i gruppe, oftest i kombinasjon med individuell oppfølging. Vi driver også kurs for pasienter som har behandler i allmennpoliklinikk ved Groruddalen DPS.
 

Arbeidsoppgaver

Utredning og behandling individuelt og i gruppe. Være med å drive kurs - som kan være traumekurs, mentaliseringskurs eller ekspressive kurs.


Kvalifikasjoner
Psykolog med erfaring fra psykisk helsevern, spesielt vil erfaring med gruppebehandling være viktig. Utredning og behandling av personlighetsforstyrrelse og traumelidelse, vil være ønsket kompetanse.
 

Personlige egenskaper
Vi er en spesiell seksjon og vi jobber med alvorlig psykiatrisk lidelse som kan prege oss på forskjellige måter. Våre pasienter har ofte sammensatte lidelser og behov. Du må tåle å stå i sammensatte følelser over tid. Samarbeid er sentralt hos oss, både internt og med andre instanser. Personlig egnethet er sentralt.
 

Vi tilbyr
Fast struktur med behandlingsmøter to ganger i uken, intern undervisning/kollegaveiledning, samt prosessveiledning med ekstern veileder hver 14. dag. Vi er del av et stort DPS med fire polikliniske almennavdelinger, en akuttavdeling med mulighet for ambulante tjenester, en spesialenhet og en seksjon rettet mot arbeidslivet “Helse og arbeid”. Det er samlet mye kompetanse med intern opplæring som man kan benytte seg av.
 

Kontaktinformasjon: Beate Braanen, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 23 14 19 00 / 412 35 622, e-post beate.braanen@ahus.no og Ingunn Trana, psykolog, tlf. 23 14 19 00, e-post ingunn.trana@ahus.no
 
 
 
 
Søknadsfrist
18. januar 2021