Du er her

Psykolog

Sykehuset Østfold HF - Psykiatrisk utredning
Sykehuset Østfold er rangert som ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.   Over 5000 medarbeidere utgjør et sterkt og engasjert fagmiljø. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   Sykehuset Østfold holder hus i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å tykke her.
Psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering - Psykiatrisk utredning, Kalnes
Vikariat 100 % stilling i 6 måneder fra 01.09.20 

Seksjonen kan utrede og starte behandling av alle psykiatriske diagnoser. Prioritert er førstegangspsykoser og komorbide tilstander som krever døgnopphold for utredning. Pasientene har i hovedsak tilstander innenfor diagnosegruppene psykoser, uklare neuropsykiatriske problemstillinger og stemningslidelser.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 


Arbeidsoppgaver
  • Utredning og diagnostisering
  • Delta i tverrfaglige team rundt pasientene
  • Samarbeide med andre seksjoner i Sykehuset Østfold / kommunale instanser og pårørende
  • Påkrevet dokumentasjon

Kvalifikasjoner
  • Profesjonsstudiet i psykologi

Vi tilbyr
 
 
Kontaktinformasjon: Marit K. Granang, psykologspesialist, tlf. 915 68 907 og Ann-Kristin Grimsøen, seksjonsleder, tlf. 482 41 789.
 
 
Søknadsfrist
1. juni 2020