Du er her

Psykolog

Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter - poliklinikk Grünerløkka
Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.  
Vi søker psykolog til fast stilling 
 
Lovisenberg Distriktspsykiatriske Senter (DPS) består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Poliklinikk helse og arbeid, Seksjon for gruppebehandling, Ruspoliklinikken, Seksjon for døgnbehandling og Seksjon ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt over 150 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse.
 
Poliklinikk Grünerløkka søker psykolog til fast stilling fra 01.08.2020 
 
Bydel Grünerløkka er en bydel med over 60 000 innbyggere, dynamisk og sammensatt, noe som gjør jobben vår i poliklinikk Grünerløkka utfordrende, givende og artig. Vi som jobber i Poliklinikk Grünerløkka ønsker å styrke kollegagruppen med en engasjert psykolog i fast stilling. I tillegg kan det bli ledige vikariater. Vi søker deg som vil bidra til god pasientbehandling i en populær bydel midt i Oslo. Vi kan tilby et høyt fagmiljø med bl.a. 9 faste psykologspesialister, 3 overleger, 3 lis-leger og 14 psykologer. Vi har samhandlingssosionom ansatt i poliklinikken, og jobb-spesialist (IPS) tilknyttet oss. Vi har nært samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning.
 
Du må like utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og kunne jobbe både selvstendig og i team. Du må like å ha mange gode kollegaer rundt deg, som ønsker å bidra til et godt fellesskap i en travel hverdag. Vi liker å ha det gøy på jobb. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.
 
Poliklinikken har kontorer i Hagegata 32 sentralt i Oslo. Det forventes lojalitet mot sykehusets verdigrunnlag. Sykehuset har pensjonsordning. Vi har et bedriftsidrettslag, og disponerer et begrenset antall personalboliger og personalbarnehage. Til orientering returneres ikke innsendte søknadspapirer og attester.
 

Arbeidsoppgaver:
 • Utredning av psykisk lidelse
 • Behandling av psykisk lidelse
 • Veiledningsansvar kan tilkomme
 • Faglig bidra til fellesskapet

Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr:
 • Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • Erfarne og dyktige kollegaer i et miljø preget av engasjement og høy faglighet
 • Lønn etter overenskomst mellom Spekter og organisasjonene
 • God pensjonsordning i KLP
 • Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
 • Gode velferdsordninger

Kontaktperson: Elisabeth Frøshaug, tlf. 951 51 819.
 
Søknadsfrist
25. mai 2020