Du er her

Psykolog

Sykehuset Telemark HF, Avd. nevrologi og rehabilitering, Arbeidsrettet poliklinikk

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 170 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark. Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

 

Les mer om oss på www.sthf.no

Medisinsk klinikk består av fem avdelinger og har drift på seks lokasjoner i Telemark fylke.  Klinikken har om lag 450 årsverk, og leverer spesialisthelsetjenester innenfor alle indremedisinske fagområder. Vi arbeider også med rehabilitering og forebygging og har et eget Lærings- og mestringssenter. Sykehuset Telemark har et aktivt forskningsmiljø med fag og forskning organisert som egen avdeling.

Er du psykolog med interesse for arbeidshelse, sammensatte plager og er nysgjerrig på å jobbe som psykolog i somatisk spesialisthelsetjeneste?

Vi har ledig 100 % fast stilling tilknyttet Arbeidsrettet poliklinikk (ARR) i Avdeling for nevrologi og rehabilitering i Medisinsk klinikk.

Poliklinikken har tverrfaglige team som sammen utreder/kartlegger og tilbyr kortere behandlingsforløp for pasienter med sammensatte problemstillinger knyttet til smerte, muskel-skjelettplager og lettere psykiske plager. I tillegg vil arbeidshelse være et viktig fokusområde.
 

Arbeidsoppgaver

 • Individuell og tverrfaglig kartlegging og vurdering
 • Tverrfaglig arbeid med utarbeidelse av mål og tiltak
 • Ansvar for tiltak som hører inn under fagområdet, både på gruppe- og individnivå
 • Kortere behandlingsforløp
 • Samhandle med andre aktører
 • Undervisning for pasienter og kolleger  
 • Utvikle psykologrollen og poliklinikken videre

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent psykolog
 • Erfaring med og interesse for tverrfaglig samarbeid  
 • Beherske norsk, skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper

 • Interesse for fagområdene
 • Trives med å jobbe i team
 • Gode kommunikative evner  
 • Interesse for pasientgruppen og fagfeltet
 • Fleksibilitet  
 • Evne til å arbeide selvstendig  
 • Evne til samarbeid 
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt   

Vi tilbyr

 • En spennende mulighet til å være med å videreutvikle et tverrfaglig tilbud i somatisk helsetjeneste
 • Tett samarbeid med faglig dyktige, kreative og engasjerte kolleger  

Kontakt

Alexander Johnstone, seksjonsleder, tlf. 908 80 452
Caroline Torskog, avdelingsleder, tlf. 920 95 070
 

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

 

Søknadsfrist
3. januar 2020