Du er her

Psykolog

Vestre Viken, Drammen DPS Ruspoliklinikk, TSB-teamet

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.     I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere.  
Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. Poliklinikken Sentrum og Seksjon Psykisk helse, rus og avhengighet (PRA) ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.  

TSB-teamet (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) er et av tre team ved Seksjon PRA. De øvrige to teamene i seksjonen er et FACT-team og et psykoseteam.Totalt har seksjonen 29 årsverk inklusive 5 psykologspesialiststillinger og 7 psykologstillinger. TSB-teamet er tverrfaglig sammensatt med psykologspesialister, psykologer, psykiater, sosionomer og sykepleiere. IPS (individuell jobbstøtte) med to jobbspesialister er integrert i teamet og vi samarbeider tett med kommunenes sosial-, helse- og omsorgstjeneste.

Vi har ledig ett års vikariat for psykolog i TSB-teamet. Tiltredelse fortrinnsvis innen 2019. 
 

Arbeidsoppgaver

 • vurdering, utredning og behandling av samtidig psykisk lidelse og ruslidelse
 • tverrfaglig samarbeid om helhetlige utrednings-og behandlingsforløp
 • bidra til fagutvikling og forbedringsarbeid gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

Kvalifikasjoner

 • godkjenning som psykolog
 • erfaring med utredning og behandling av rus og psykiske lidelser
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

Personlige egenskaper

 • kompetanse og interesse for arbeid med rus og psykiske lidelser
 • utredningskompetanse og god vurderingsevne
 • høy arbeidskapasitet, ansvarsbevissthet og evne til selvstendig, strukturert arbeid.
 • gode samarbeids-og kommunikasjonsevner
 • godt humør og liker å jobbe i team og å samarbeide på tvers

Personlig egnethet vil bli vektlagt.          
 

Vi tilbyr

 • et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med fokus på nytenkning og innovative løsninger av flere aktuelle utviklingsprosjekter
 • et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø med fokus på trivsel
 • mulighet for å jobbe i andre seksjoner i Drammen DPS og dermed få bred og allsidig erfaring med ulike målgrupper og problemstillinger
 • tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon

Lønns- og arbeidsvilkår ihht. gjeldende overenskomster. 

Kontakt
Marie Kraugerud Rustadbakken, seksjonsleder, tlf. 992 32 203

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
8. november 2019