Du er her

Psykolog

Stiftelsen Solliakollektivet

Stiftelsen har tre døgnavdelinger og psykologen har sitt virke på våre tre avdelinger:  Trogstad som ligger i Totenvika ved Skreia, Sollia som ligger på Trevatn i Søndre Land og Raufoss (boenheter mens de jobber eller studerer utenfor kollektivet – trinn 2). Hver avdeling har inntil 10 plasser. Vi har langtidsbehandling i inntil ett år. Vi er et behandlingssted unntatt fra LAR. Målgruppen er voksne kvinner og menn med avhengighetsproblematikk hvor flere har sammensatte utfordringer knyttet til psykisk- fysisk helse og sosial situasjon. Personalgruppen er tverrfaglig sammensatt.

Stiftelsen Solliakollektivet søker psykolog i 50 - 100 % stilling
- veien til et rusfritt liv hvor vi vet at det nytter

Solliakollektivet er en privat ideell stiftelse som har driftsavtale med Helse Sør Øst. Vi er en aktør innenfor tverrfaglig spesialisert behandling, TSB. Vi tilbyr heldøgnsbehandling for mennesker med rusproblemer og tar inn frivillige søkere fra 18 år og oppover.


Arbeidsoppgaver:

 • Kartlegging/utredning og behandling av rusmiddelproblematikk og psykiske lidelser
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Tverrfaglig team – og behandlingsmøter
 • Ivareta pasientenes behov for individualsamtaler under deres opphold
 • Samarbeid med andre instanser internt og eksternt
 • Noe veiledning av personalet


Kvalifikasjonskrav:

 • Psykolog
 • Det er ønskelig med erfaring fra rusbehandling


Vi ønsker oss en person som er:

 • Ansvarsbevisst og motivert
 • Fleksibel og raus
 • Interessert i å jobbe i et tverrfaglig team
 • Engasjert i pasientgruppen
 • Ønsker å være med å utvikle stiftelsen på en innovativ måte

Personlige egenskaper vil vektlegges.


Vi kan tilby:

 • Et spennende arbeidsmiljø med gode og engasjerte kollegaer
 • En stiftelse hvor team og utvikling til beste for pasientene står i fokus
 • Et tverrfaglig fellesskap med gode faglige ressurser og ansvarlig lege
 • Lønn etter avtale


Om stillingen blir redusert (50 %) vil vi legge vekt på det tverrfaglige arbeidet og individualbehandling i tillegg til ressurs i forbindelse med utvikling av arbeid rundt etablering av møteplass/aktivitet for pårørende. Om det er av interesse å bo over noen dager i uken er det også mulig.

For ytterligere opplysninger kontakt styreleder / fungerende daglig leder Marianne Smith Magelie på mobil 922 61 332  eller på e-post msma@online.no eller avdelingsleder på Sollia Anja Bjørlo på mobil 909 34 231.

Søknadsfrist 16.09.2019 – snarlig tiltredelse er ønskelig. Besøk gjerne vår hjemmeside www.sollia.no

Søknadsfrist
16. september 2019