Du er her

Psykolog

Gjesdal kommune, Tjenesteområde Oppvekst

Gjesdal kommune har i underkant av 12 000 innbyggere, og har en ung befolkning. Kommunesenteret Ålgård ligger ca 14 km sørøst for Sandnes langs E39. Vi har nærhet både til unik natur og friluftsområder samtidig som vi er nær større byer.

Kommunen jobber etter en smart city-strategi som forplikter oss til å redusere negative miljø- og samfunnspåvirkninger, øke effektiviteten ved å ta i bruk smart teknologi og styrke muligheten for innbyggerne, næringslivet og frivillige aktører til i fellesskap å bidra til kommunens utvikling.

I Gjesdal kommune skal vi forvalte våre ressurser slik at vi skaper mest mulig verdi for våre innbyggere. Vi er derfor opptatt av å utvikle en lærende organisasjon der vi har fokus på kontinuerlig forbedring og å bli gode sammen. Dette gir den enkelte medarbeider faglige utfordringer og medansvar for å utvikle kommunen videre.

Gjesdal kommune strekker seg langt - både for lokalsamfunnet, innbyggere og for ansatte.

Vil du være med på et svært ambisiøst lag for fremtiden vår?

Er du vår nye psykolog som vil arbeide forebyggende og helsefremmende med våre barn og unge?

Gjesdal kommune har tidlig innsats og forebyggende arbeide blant barn og unge som satsningsområde. Vi er en kommune i vekst, med mange barnefamilier. Stillingen vil ligge i tjenesteområde Oppvekst hvor Helsestasjonstjenester, Familiesenter, Barnehager, Skoler, PPT og Barnevern er organisert. Stillingen hører til Familiesenteret i kommunen, et lavterskeltilbud for barn og unge 0-18 år og deres familier.


Arbeidsoppgaver 

 • Psykologen skal gjennom klinisk arbeid, veiledning til ansatte og deltakelse i kartlegging og planlegging, bidra til innsats på flere nivåer i kommunens arbeid for gode oppvekst- og levevilkår for barn og unge
 • Inngå som en del av det tverrfaglige arbeidet for målgruppen
 • Jobbe i team sammen med Familiesenteret


Kvalifikasjoner 

 • Psykolog eller psykologspesialist med norsk autorisasjon
 • Ønskelig med klinisk erfaring fra arbeid med barn og unge
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper 

 • Er åpen, fleksibel og har evne til å jobbe både selvstendig og i team
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Nysgjerrig og engasjert, med interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid
 • Liker utfordringer og er løsningsorientert
 • Har evne til å jobbe tverrfaglig og målrettet
 • Er opptatt av helhetstenking og at tverrfaglige tilnærminger er viktig for å oppnå resultater
 • Opptatt av å gjøre en forskjell for barn og unge


Gjesdal kommune tilbyr 

 • En arbeidsplass med tverrfaglig arbeidsmiljø, godt fagmiljø og dyktige og engasjerte kollegaer
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Faglig veiledning
 • God pensjonsordning med lånemuligheter
 • Konkurransedyktig lønn
 • Tilbud om relevant videreutvikling/utdanning
 • Barnehageplass for ansattes barn
 • Personalhytte
 • Bedriftskunstforening og bedriftsidrettslag


Annet

Gjesdal kommune ønsker gjennom satsing på utvikling av en heltidskultur - å fremme kvaliteten for den enkelte bruker, skape en mer fremtidsrettet og effektiv organisasjon - å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og forutsigbarhet for den enkelte medarbeider.

Gjesdal kommune ønsker større mangfold, og vil oppfordre alle kvalifiserte til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, kultur og tenkemåte. Vi ser dette som viktig for nytenkning, utvikling og kvalitet i tjenestene våre.

Ansettelse etter gjeldende regler og tariffavtaler. I stillinger der politiattest kreves skal denne leveres (ikke eldre enn 3 mnd.) ved tiltredelse i stillingen.


Kontaktinformasjon: Synnøve Nedland Eidsaa, virksomhetsleder Helsestasjonstjenester og Familiesenter, tlf. 957 86 062.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. august 2019