Du er her

Psykolog

Modum Bad - Avdeling for depressive lidelser

Ved avdelingen er det ledig 100 % fast stilling for psykolog.
Tiltredelse: 30.09.19

Avdeling for depressive lidelser er en av fem spesialiserte døgnavdelinger på Modum Bad. Avdelingen har 24 behandlingsplasser med tre lukkede grupper som tilbyr innleggelser over 12 uker. Målgruppen er pasienter med affektive lidelser og varierende grad av komorbiditet i form av angst, komplisert sorg, PTSD, personlighetsforstyrrelse og rusmisbruk. Pasientene har forsøkt behandling lokalt uten tilstrekkelig effekt. Tilknytningsteori står sentralt i behandlingen, og lidelsen forstås ofte som følge av tilknytningsskader- og vansker i oppvekst og voksenliv.

Avdelingen har tre erfarings og forskningsbaserte behandlingsmodeller som alle er forankret i psykodynamisk teori. De tre gruppene kombinerer individ- og gruppeterapi med et variert tilbud av tilnærminger og teknikker.

Avdelingens personale er tverrfaglig sammensatt med overlege, lege i spesialisering, psykologspesialister og psykologer, psykiatriske sykepleiere og andre profesjoner. Mange har terapeutisk videreutdannelse. Helsesportspedagoger og sykehusprester er tilknyttet avdelingen.


Arbeidsområder :

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Gruppe- og individualterapi
 • Undervisning for pasienter og personale
 • Stillingen vil innebære deltagelse i ulike deler av behandlingen ut fra behovet i teamet /avdelingen


Kvalifikasjoner:

 • Psykolog
 • Interesse for psykodynamisk korttidsterapi
 • Sterkt faglig engasjement og interesse for fagutvikling
 • Motivasjon for videoveiledning og målrettet trening
 • Aktiv bruk av tilbakemeldingssystem i behandlingen
 • Gode samarbeidsevner og engasjement for å skape et godt arbeidsmiljø
 • Evne til å motivere og inspirere medarbeidere i et tverrfaglig samarbeid
 • Personlig egnethet vektlegges
 • God norsk språk- og kulturforståelse


Vi tilbyr:

 • Et engasjert fagmiljø med motiverte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • Gode rammer for å drive behandling og fagutvikling av høy kvalitet
 • Muligheter for å delta i forskning, forebygging og formidling
 • Introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalboliger og personalbarnehage ved ledig kapasitet
 • Personalhytte og treningsrom
 • Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon


Kontaktperson:
Avdelingsleder Kari Nedberg, tlf. 32 74 97 00 eller mobil 934 46 533, e-post kari.nedberg@modum-bad.no


Vi ber om at du søker elektronisk via www.modum-bad.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. august 2019