Du er her

Psykolog

Klinikk psykisk helse og rusbehandling, DPS Vestfold, Psykosepoliklinikk, Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. 

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte. 

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.siv.no og i vår nettbok for nyansatte

 

DPS Vestfold tilbyr spesialisert utredning og behandling innenfor allmennpsykiatriske diagnosegrupper og psykose. Avdelingen har fire døgnposter og seks poliklinikker hvorav en er ambulant akutteam (AAT).

Psykosepoliklinikken mottar pasienter med mistanke om eller diagnostisert psykoselidelse som har behov for utredning, diagnostisering, og behandling i form av stabilisering av lidelsen og/eller rehabilitering.

Seksjonen har nå et ledig 100 % vikariat som psykolog i perioden 01.09.19 - 31.12.19. Det er mulighet for forlengelse.
 

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for utredning, behandling samordning og oppfølging av pasienter der psykologen er behandler
 • Selvmords- og voldsrisikovurderinger
 • Deltakelse i undervisningsoppgaver for psykologer, studenter og andre yrkesgrupper
 • Etablere og ivareta god samhandling internt i avdelingen og med eksterne samarbeidspartnere
 • Følge føringer som ligger i at avdelingen er godkjent utdanningsinstitusjon
 • Følge føringer gitt i nasjonale retningslinjer og interne prosedyrer           

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog, evt lisens. 
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig.
 • Strukturert, nysgjerrig og nytenkende. 
 • Ønsker aktiv deltakelse i virksomhetens utviklingsarbeid med fokus på et spesialisert og målrettet tjenestetilbud .
 • Erfaring fra- og trivsel med teamarbeid. 

Personlige egenskaper

 • Stillingen krever god kommunikasjon med pasienter og gode samarbeidsevner både med egen yrkesgruppe og tverrfaglig. 
 • Utviklingsorientert og god evne til å forvalte en faglig grunntenkning over i målrettet og avgrenset utredning og behandling. 
 • Det forutsettes at den som ansettes kan arbeide stabilt, fleksibelt, selvstendig og håndterer høyt tempo. 
 • Å være ansvarsbevisst og beslutningsdyktig er en nødvendighet i stillingen. 
 • Den som ansettes forutsettes å holde seg faglig oppdatert. 
 • Personlig egnethet og gode relasjonelle egenskaper vektlegges ved ansettelsen. 

Vi tilbyr

 • En tydelig faglig- og verdiorientert grunntenkning. 
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester. 
 • Klart og tydelig fokus på resultatskapning for våre tjenestemottakere og ansatte. 
 • Faglig utvikling og felleskap i psykologundervisning i DPS. 
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning 
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP 

Kontakt
Lene Nyegaard Andersen, avdelingssjef, tlf. 992 48 696
Geir Trolle Engebretsen, seksjonsleder, tlf. 482 71 156

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
18. juli 2019