Du er her

Psykolog

Østfold fylkeskommune, PP-tjenesten for videregående opplæring

Østfold fylkeskommunen ønsker et mangfold på arbeidsplassene som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og flerkulturell bakgrunn. Østfold fylkeskommune praktiserer prøvetid. Vi gjør oppmerksom på at navn til søkere til stilling i Østfold fylkeskommune kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å ikke bli oppført på søkerlisten jfr. offentlighetsloven § 25.

PP-tjenesten for videregående opplæring i Østfold fylkeskommune
PP-tjenesten er regionalisert med avdelinger i Fredrikstad, Moss og Askim. Tjenesten har 22 fagstillinger + leder og betjener 11 offentlige videregående skoler, ca 1.600 lærlinger, samt barn og unge som er plassert i institusjoner hvor fylkeskommunen har opplæringsansvaret. Tjenesten har kontorfellesskap og samarbeider med den fylkeskommunale Oppfølgingstjenesten.

En av våre psykologer i PPT skal ut i permisjon denne høsten, og følgelig har vi ledig et vikariat i 100 % som vil strekke seg over 2 år. Stillingen er kontorplassert i Fredrikstad og skal dekke nedre Glomma-regionen.

Vi søker fagpersoner som er motivert for å jobbe i en organisasjon i endring og utvikling. Videregående opplæring er i endring og PPTvgo er en sentral samarbeidspartner når det gjelder kvalitetsutvikling i grunnopplæringen. Vår virksomhet står overfor spennende prosesser når Østfold i sammen med Akershus og Buskerud skal etablere nye Viken fylkeskommune i 2020.

Kvalifikasjonskrav
Embetseksamen i psykologi, cand.psychol. Fagpersoner med annen relevant psykologfaglig bakgrunn på masternivå vil også bli vurdert. Vi ønsker søkere som har erfaring med ungdommer som befinner seg i målgruppen til PPT for videregående opplæring.

Vi vil vektlegge
Vi søker en psykolog eller en fagperson med psykologfaglig bakgrunn som jobber selvstendig og strukturert, og som har innovasjonskompetanse og gode kommunikasjonsferdigheter. Det legges spesiell vekt på gode samarbeidsevner og vilje til å tenke alternativt og tverrfaglig. Den som ansettes må kunne bidra positivt i en omstilling av tjenesten med blant annet økt fokus på systemrettet arbeid. Personlig egnethet med tanke på ovennevnte tillegges stor vekt. Den som ansettes må bidra til opprettholdelse og utvikling av et godt arbeidsmiljø.

Prioritert fokus

 • Samtaler/arbeid med enkeltelever og grupper
 • Utredning og sakkyndighetsarbeid
 • Veiledning av lærere og andre samarbeidspartnere
 • Samarbeid med andre faginstanser (både på kommunalt nivå og med andre kompetanseenheter)
 • Aktiv deltakelse i utviklingsarbeid innenfor videregående opplæring og fagopplæring
 • Drive kursvirksomhet og kompetanseheving ut mot skolene
 • Lede prosjektrettet arbeid

Vi kan tilby

 • Varierte arbeidsoppgaver innen et spennende og utfordrende fagfelt
 • Et tverrfaglig og godt samarbeidsmiljø
 • Medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Veiledning i henhold til gjeldene avtaler for ansatte i PPT
 • Deltakelse i prosjektarbeid/samarbeid med andre aktører i fagfeltet
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Stillingene er kontorplassert i Fredrikstad (Nedre Glomma-regionen). Søkere må disponere bil og får godtgjøring etter statens satser. Tilsetting skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og regler som gjelder for tilsetting i Østfold fylkeskommune. Vitnemål og attester tas med til intervju.

Bruk vårt elektroniske søknadsskjema – ID 2585 på hjemmesiden http://www.ostfoldfk.no/

Kontaktpersoner:
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til avd. leder for PPTvgo i region Nedre Glomma, Terje Nordhus,
mobil 413 15 727 eller virksomhetsleder for PPT/OT Rita Magnussen Helvik, mobil 905 25 155.

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juli-utgave som utkommer 1. juli 2019
 

Søknadsfrist
15. august 2019