Du er her

Psykolog

Diakonhjemmet Sykehus - Voksenpsykiatrisk avdeling, Spesialisert poliklinikk

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no

Ved Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen, Spesialisert poliklinikk er det fra 01.08.19 ledig fast 100 % stilling for psykolog.

Voksenpsykiatrisk avdeling består av Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Enhet for rus og psykiatri, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for Psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatriske døgnenheter.

Spesialisert poliklinikk har ansvar for utredning og behandling av pasienter over 18 år med psykoselidelser, inkludert høyrisikotilstander (UHR). ROP lidelser og Bipolar 1 lidelser. Spesialisert poliklinikk består av 3 team, et poliklinisk team, et ressursteam og et FACT team. Teamene er sammensatt av overleger, psykologspesialister, psykologer, sykepleiere, miljøterapeut, idrettspedagog og ergoterapeuter.

Fagmiljøet ved avdeling er trygt, aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling.

Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter.

Avdelingen samarbeider også med den øvrige psykiatrivirksomheten på Vinderen; Senter for psykofarmakologi, Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo, BUP Vest samt Alderspsykiatrisk avdeling.


Arbeidsoppgaver 

 • Mottak, Utredning, diagnostisering og behandling, med fokus på gode overganger fra døgn til poliklinikk, samt overganger til øvrige tjenester i bydel og samarbeidende sykehus og fastleger.
 • Rullering i avdelingens øyeblikkelig vakttjeneste på dagtid.
 • Tett samarbeid i tverrfaglig team.
 • Oppfølging og veiledning av studenter.
 • Mester-svenn ordning i behandling av pasienter underlagt tvungent vern.


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Kunnskap om EPJ og andre fagsystemer.
 • Ønskelig med relevant klinisk praksis fra psykosefeltet, alvorlig psykisk lidelse, ROP lidelser.
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid.

 
Personlige egenskaper 

 • Vi ønsker medarbeidere med faglig dyktighet og gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet og arbeidserfaring fra arbeid i psykisk helsevern vil bli vektlagt.
 • Erfaring og interesse for å jobbe arenafleksibelt vil være en fordel.
 • Interesse og erfaring for sammensatte problemstillinger og ROP lidelser, og evne til å jobbe tverrfaglig med disse.

 
Vi tilbyr 

 • Lønn som psykolog pr. år i 1/1 stilling f.o.m. kr 500 500 t.o.m. kr 567 000. Av bruttolønn trekkes 2 % til pensjon.
 • Ansettelses- og arbeidsvilkår, pensjonsordning, gruppelivs- og ulykkesforsikring etter avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Virke.

Dokumentasjon på utdanning, autorisasjon (hvis det kreves), relevante attester og kontaktinformasjon til minst to referanser medbringes til et eventuelt intervju.


Kontaktinformasjon: Wenche Tveit, enhetsleder, tlf. 941 77 292.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. juni 2019