Du er her

Psykolog

Diakonhjemmet Sykehus, Enhet for rus og psykiatri

Diakonhjemmet Sykehus er lokalsykehus for 135 000 innbyggere i bydelene Frogner, Ullern og Vestre Aker. Sykehuset har utvidet ansvarsområde for alderspsykiatri og eldre med brudd, og regionsykehusfunksjoner innen revmatologi.

Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt aksjeselskap eid av Diakonhjemmet Stiftelse. Se www.diakonhjemmetsykehus.no.

Ved Enhet for rus og psykiatri er det ledig to vikariat i 100% stilling for psykolog: 

- Et vikariat i perioden 01.09.19 - 01.07.20  
- Et vikariat i perioden 01.09.19 - 01.03.20.

Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen består av Enhet for rus og psykiatri, Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Spesialisert poliklinikk, Poliklinikken Raskere tilbake, Enhet for kunnskapsutvikling, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Enhet for administrasjon og økonomi, samt Akutt- og Allmennpsykiatrisk døgnenheter. 
  
Enhet for rus og psykiatri er en del av behandlingstilbudet til Voksenpsykiatrisk avdeling. Enheten har som oppgave å gi samtidig poliklinisk rusbehandling og psykiatrisk behandling til mennesker med rusproblematikk, innenfor fagfeltet Tverrfaglig sammensatt rusbehandling(TSB). Enheten er tverrfaglig bemannet.  
  
Fagmiljøet ved Enhet for rus og psykiatri og Voksenpsykiatrisk avdeling er trygt, aktivt og inspirerende, med gode muligheter til å delta i fagutvikling. Voksenpsykiatrisk avdeling har en samarbeidsavtale med Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo, og har ansatt veileder med professorkompetanse til å bistå med prosjekter. Voksenpsykiatrisk avdeling samarbeider også med den øvrige psykiatrivirksomheten på Vinderen; Senter for psykofarmakologi, Enhet voksenpsykiatri ved Universitetet i Oslo, BUP Vest samt Alderspsykiatrisk avdeling, Tåsen.
 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter ved Enhet for rus og psykiatri 
 • Utredning av ruslidelser og psykiske lidelser, samt differensialdiagnostiske vurderinger
 • Rullering i avdelingens Ø-hjelpearbeid                                                                                                   

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse som psykolog
 • Kjennskap til Motiverende intervju 
 • Kjennskap og erfaring med bruk av MINI og SCIDII   
 • Arbeidserfaring fra ruspoliklinikk og/eller psykiatrisk poliklinikk er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en faglig dyktig medarbeider gode samarbeidsevner 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • På grunn av arbeidets art og sammensetning av personalgruppe oppfordres mannlige psykologer til å søke   

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig miljø
 • Veiledning og undervisning
 • Lønn som psykolog: fra 500 500 til 562 000

Kontakt

Ken Hagen Olsen, enhetsleder, tlf. 22 49 84 07
Thomas Mengshoel, assisterende enhetsleder, tlf.  22 02 98 00

Lenke til annonsen
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
23. juni 2019