Du er her

Psykolog

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Bedriftshelsetjenesten (BHT) arbeider med å
redusere risiko for psykiske og fysiske helseplager
og styrke arbeidshelse og arbeidsglede gjennom
rådgivning og relasjonsarbeid, organisasjonslæring,
trening og ergonomi.


Vi søker erfaren psykolog innen organisasjons- og
prosessarbeid, men også med klinisk kompetanse.
Psykologens arbeidsoppgaver vil eksempelvis
være rådgivning i forbindelse med arbeidsmiljøkartlegginger,
psykososiale arbeidskonflikter,
gruppeprosesser, lederrådgivning, bistand i akutte
kriser, individsamtaler, sykefraværsarbeid og
deltakelse i AMU. Undervisning/foredrag/
kursvirksomhet er også aktuelle oppgaver.
For mer informasjon se dss.dep.no/jobb-hos-dss/
 

Lenke til annonsen/søk stillingen

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets juni-utgave som utkommer 3. juni 2019

 

Søknadsfrist
17. juni 2019