Du er her

Psykolog

Vestre Viken, Drammen DPS, Poliklinikken Konnerud

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen. 

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. 

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. 

Poliklinikken Konnerud består for tiden av et Akutt-team, et Behandlingsteam og et Arbeid & helse-team (tidligere Raskere tilbake).

Vi har ledig 100 % fast stilling for psykolog, for tiden knyttet til behandlingsteamet.  


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Behandlingsoppgaver knyttet til en rekke ulike psykiske lidelser innenfor rammene av pakkeforløp
 • Fagutvikling, kvalitetssikring og kompetanseheving gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

 

Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykolog
 • Relevant erfaring fra poliklinikk eller lignende utrednings- og/eller behandlingsmiljøer
 • Utredningskompetanse
 • Terapi/behandlingskompetanse          

 
Personlige egenskaper 

 • Psykologen bør ha klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du utviser fleksibilitet og åpenhet overfor kolleger og overfor arbeidsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt              

 
Vi tilbyr 

 • Et godt fagmiljø med dyktige, engasjerte og faglig sterke medarbeidere
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • Mulighet for å jobbe i andre seksjoner i Drammen DPS og dermed få bred og allsidig erfaring med ulike målgrupper og problemstillinger
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Vi holder til i nye og fine lokaler, flott beliggende ved skoggrensa på Konnerud, i nærheten av busstransport til og fra Drammen sentrum


Kontaktinformasjon: Hanne Klevmark, seksjonsleder/psykologspesialist, tlf. 907 00 906.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. juni 2019