Du er her

Psykolog

Sykehuset Østfold - DPS Halden-Sarpsborg, Halden poliklinikk

Sykehuset Østfold gir spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rus. Fra september 2018 er spesialisthelsetjenestetilbudet for befolkningen i Vestby kommune overført til Sykehuset Østfold. Utvidelsen betyr en aktivitetsvekst for sykehuset og gir muligheter til å videreutvikle allerede sterke fagmiljøer både i somatikken og i psykisk helsevern. Et topp moderne sykehus på Kalnes, et oppgradert sykehus i Moss og en rekke tilbud innen psykisk helsevern der pasienten bor, gir 300 000 innbyggere et godt tilbud.

Sykehusstrukturen skal sikre befolkningen et fullt ut dekkende spesialisttilbud i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.  Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. Vi er en av Østfolds største arbeidsplasser med over 5000 medarbeidere, og er lokalisert i Sarpsborg, Moss, Halden, Fredrikstad, Askim og Eidsberg.

100 % vikariat ledig fra 03.06.2019

Vi i Halden poliklinikk er opptatt av å utvikle oss innenfor fagfeltet. Dette innebærer at vi ofte justerer litt på hvordan vi jobber (utreder og behandler) og dokumenterer.  Vi har et meget godt arbeidsmiljø med dyktige ansatte og vi er sikre på at du vil trives hos oss. En av våre spesialister skal ha permisjon og håper du vil komme å arbeide sammen med oss i vår poliklinikk en periode.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.


Arbeidsoppgaver 

Utredning og behandling av voksne med psykisk lidelse, samt å bidra til et godt arbeidsmiljø.


Kvalifikasjoner 

Psykolog


Personlige egenskaper 

Det er en fordel om du liker selvstendig arbeid, at du trives med å jobbe under gitte rammer og tåler løpende endringer.


Vi tilbyr 

  • Dyktige kollegaer
  • Hyggelig arbeidsmiljø
  • Rom for å utvikle deg faglig
  • Lønn i hht. Psykologforeningens overenskomst


Kontaktinformasjon: Jarle E. Refnin, seksjonsleder, tlf. 69 86 59 00 / 916 90 509, e-post jarle.refnin@so-hf.no
 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
4. juni 2019