Du er her

Psykolog

Åmot kommune - Avd. for psykisk helse og rus

Åmot kommune har ca. 4.400 innbyggere, godt utbygd tilbud og kvalitet på de kommunale tjenester. Birkebeinerkommunen Åmot ligger midt i Hedmark. Kommunesenteret Rena er en bygdeby med et levende sentrum og ligger 3 mil nord for Elverum. Vekstkommunen Åmot er en skogs-, forsvars- og høgskolekommune med et rikt idretts- og kulturliv.

Velkommen til Åmot!

Vi søker psykolog til vårt team

Vi har ledig fast 100 % stilling til deg som har lyst til å bidra til et godt helsetilbud i Åmot. Avd. for psykisk helse og rus drifter et lavterskeltilbud som er tilgjengelig for hele Åmots befolkning. Psykologen vil arbeide i team med hyggelige mennesker med god tverrfaglig kompetanse knyttet til rus og psykisk helse.

Stillingsinnehaver vil ha hovedvekt av arbeidsoppgaver knyttet til utredning og behandling. Andre arbeidsoppgaver inkluderer blant annet deltakelse på tverrfaglige arenaer, deltakelse i forebyggende arbeid, utviklingsarbeid i avdelingen, deltakelse i kriseteam, veiledning av pårørende eller andre kommunalt ansatte, deltakelse i ansvarsgruppemøter og IP-ansvar. Avdelingen samarbeider med flere tjenester, og det daglige arbeidet vil være preget av utstrakt tverrfaglig samarbeid internt i kommunen og med eksterne samarbeidspartnere.


Kvalifikasjonskrav

 • Psykolog med norsk autorisasjon
 • Førerkort kl. B
 • Relevante IKT kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig norsk

 
Vi ønsker at våre nye kollegaer har

 • ​Erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Erfaring med utredning og behandling
 • Gode samarbeidsevner og relasjonelle ferdigheter
 • Et ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. Gyldig politiattest må fremlegges før oppstart.


Vi kan tilby

 • Et spennende og utfordrende fagmiljø med engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale
 • Pensjonsordning i KLP

 
​ Tiltredelse snarest
​ Vår ref ​19/329
 
Søknadsskjema

​Vi krever skriftlig søknad vedlagt CV. Ikke send dokumentasjon på utdanning og yrkeserfaring. Vi vil be om disse senere dersom det blir aktuelt.

Elektronisk søknad

Offentlig søkerliste: ​Åmot kommune er for mest mulig åpenhet. Derfor vil alle søkere i utgangspunktet få sitt navn på den offentlige søkerlista. Vi kan gjøre unntak dersom søker oppgir helt spesielle grunner til at vedkommende ikke ønsker navnet sitt offentliggjort. At man ikke ønsker at dagens arbeidsgiver skal få kjennskap til at man er søker, er som hovedregel ikke god nok grunn til at vi unntar søkerens navn fra offentligheten.

Kontaktperson: Avdelingsleder Silje Nord-Baade, tlf. 474 53 688 / 489 53 374, e-post snb@amot.kommune.no 

Fortrinnsrett: ​I henhold til hovedtariffavtalen (HTA) kap 1 § 2 pkt 2.3 andre ledd og AML § 14-3, har fast deltidsansatte fortrinnsrett til økt stillingsstørrelse. Fortrinnsretten er betinget av at vedkommende er kvalifisert til stillingen.

 

Lenke til annonsen

 

Søknadsfrist
3. juni 2019