Du er her

Psykolog

CRUX Kalfaret behandlingssenter - Bergen

CRUX

Kalfaret

behandlingssenter

 

 

Ønsker du en jobb som gir mening?

Ønsker du en jobb som gir mening? I stiftelsen CRUX jobber vi for å gjøre verden til et litt bedre sted. CRUX er en ideell, diakonal og landsomfattende stiftelse som tilbyr tjenester innen helse- og sosialsektoren. Vi er medvandrere og står opp for mennesker i sårbare og utfordrende livssituasjoner, slik at de kan oppleve trygghet og nå sine mål. Det finnes alltid muligheter.  Vil du være med på laget?

CRUX Kalfaret behandlingssenter tilbyr tverrfaglig spesialiserte behandlingstjenester (TSB). Virksomheten driver på oppdrag fra Helse Vest RHF innen rusmiddelbehandling for unge i regionen og er bemannet med sosionomer, sykepleiere, lege, psykologer, samt personell med annen relevant utdannelse og erfaring.

VI SØKER:

Psykolog

100 % fast stilling

Psykologene har oppgaver innen diagnostikk, behandling, veiledning, inntaksarbeid og tverrfaglig samarbeid internt/eksternt. Oppgaver både i døgnklinikk og poliklinikk. Pasientene henvises til behandling for rusavhengighet og psykiske lidelser. Vi har fokus på traumebevisst praksis og kognitiv behandling.

 

Kvalifikasjoner

  • Godkjent psykolog
  • Spesialisering innen rus og avhengighetsproblemer er en fordel

Vi ser etter en medarbeider som er personlig egnet og har relevant erfaring. Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig. Vi tilbyr en arbeidsplass med engasjerte medarbeidere, tverrfaglig samarbeid og muligheter for faglig utvikling. Vi har gode forsikrings- og pensjonsordninger. Lønn etter avtale. Tiltredelse så raskt som mulig.

Ta gjerne kontakt med klinikkleder for inntak, poliklinikk og psykologtjenester, Roger Atle Kårstad tlf. 958 23 336.

Søknad med CV sendes på e-post til:  kalfaret@stiftelsencrux.no innen 19.05.19.

 

Annonsen er fra Tidsskriftets mai-utgave som utkommer 2. mai  2019

Arbeidssted
CRUX Kalfaret behandlingssenter - Bergen
Søknadsfrist
19. mai 2019