Du er her

Psykolog

Sula Kommune

Søknadsfrist: 20.04.2019  |  Ref. nr.: 4043308984
Stillingsbrøk: 100 % Fast  |  Startdato: 01.08.2019
Kontaktinfo: Grethe Øen, einingsleiar
Arbeidsstad: Stadsnesvegen 9B, 6030 Langevåg

Psykologen vil saman med psykisk helseteam i kommunen utgjere kommunen sitt kompetansemiljø innan psykisk helsearbeid. Psykologen vil vere ein av fleire nøkkelpersonar i arbeidet med å styrke tidleg innsats for god psykisk helse for alle i Sula kommunen.

Psykologstillinga vil ha eit nært samarbeid med fastlegane, psykisk helseteneste, helsestasjon, barnevern og PPT, samt andre samarbeidspartnera i kommunen.

Arbeidsoppgåver
Kommunen ønskjer ein psykolog som deltek i:

  • Helsefremjande og førebyggjande arbeid
  • Klinisk arbeid; individ og grupper
  • Rettleiing, system og utviklingsarbeid

Kvalifikasjonar

  • Offentleg godkjent psykolog
  • Engasjement for tidleg innsats og tverrfaglig samarbeid
  • Relevant jobberfaring
  • Gode samarbeidsevne, og evne til å jobbe sjølvstendig
  • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
  • Du må ha sertifikat klasse B og disponere bil

Personlege eigenskapar
I tillegg til formell kompetanse og praksis, blir det lagt vekt på personlege eigenskapar

Vi tilbyr
Kommunen vil legge til rette for relevant videre- og etterutdanning, samt deltaking i relevante faglege nettverk.

Elektronisk søknadsskjema og fullstendig utlysningstekst finner du på våre nettsider
www.sula.kommune.no/ledige-stillinger

Lenke til annonsen/søk stilling

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april 2019

 

Søknadsfrist
20. april 2019