Du er her

Psykolog

Sarpsborg kommune - Virksomhet forebyggende tjenester

Stillingen er knyttet opp mot et familiesenter, se fullstendig utlysningstekst på  www.sarpsborg.com/ledigstilling

Søknad sendes elektronisk via www.sarpsborg.com/ledigstilling  innen 23.04.2019

Annonsen er fra Tidsskriftets April-utgave som utkommer 1. april 2019

Søknadsfrist
23. april 2019