Du er her

Psykolog

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling 

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling». 

Spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser tilbyr et spesialisert behandlingsprogram til personer med alvorlig anoreksi og bulimi som hoveddiagnose etter henvisning fra DPS og BUP. Poliklinikken er et tverrfaglig team bestående av enhetsleder, overlege i psykiatri, overlege i allmennmedisin, psykologspesialist, psykologer, klinisk ernæringsfysiolog, kunstpsykoterapeut/gruppeanalytiker, spesialergoterapeut og sekretær.

Poliklinikken har følgende oppgaver:

 • Utredning og kunnskapsbasert behandling av spiseforstyrrelser for pasienter fra 16 år i Oslo-regionen
 • Pårørendearbeid: Undervisning og grupper for foreldre eller partner
 • Ekstern veiledning, rådgivning og undervisning
 • Behandlingsforskning og utviklingsprosjekter

Poliklinikken tilbyr et individuelt tilpasset og sammensatt behandlingstilbud både individuelt og gruppebasert:

 • Psykodynamisk terapi og kunstpsykoterapi
 • Kostholdsveiledning og måltidsrettet terapi
 • Psykiatrisk og somatisk oppfølging
 • Kroppsorientert terapi
 • Kognitiv atferdsterapi
 • Psykoedukasjon

Poliklinikken ivaretar kvalitetssikring, forskning og fagutvikling innen sitt fagfelt. Blant annet gjennom tilknytning til nasjonalt kvalitetsregister for registrering av spiseforstyrrelser (NorSpis) samt psykometriske tester og kunstpsykoterapeutiske oppgaver særskilt tilpasset poliklinikken. Poliklinikken samarbeider med Universitetet i Oslo og andre spesialenheter/ regionale enheter for spiseforstyrrelser samt tilbyr kurs, veiledning og undervisning til kommune - og spesialisthelsetjenesten.

Det er poliklinikkens mål å styrke psykodynamisk behandlingstilbud og forskning for pasienter med spiseforstyrrelse.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 


Arbeidsoppgaver

 • Inngå i den daglige behandlingen av pasienter i tverrfaglig team
 • Psykoterapeutisk arbeid med pasienter individuelt og gruppe
 • Utredning og psykoedukativt arbeid
 • Samarbeid med interne og eksterne instanser
 • Fagutvikling


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som cand. psycol.
 • Bred klinisk erfaring
 • Psykoterapi kompetanse og interesse for psykodynamisk terapi, kunstterapi og gruppeterapi
 • Erfaring med behandling av spiseforstyrrelser
 • Gode evner og erfaring med tverrfaglig samarbeid
 • Gode norskkunnskaper


Personlige egenskaper  

Hos oss er det viktig at du: 

 • Evne til selvstendig arbeid
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å balansere tidvis motsetningsfylte krav og interesser
 • Engasjert, kreativ og nysgjerrig
 • Trives med å jobbe i en stor og kompleks organisasjon  


Vi tilbyr  

 • Vi tilbyr et kreativt og spennende fagmiljø, og høy kompetanse ved behandling av spiseforstyrrelser
 • En arbeidsplass i hjertet av Oslo, som har et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 


Kontaktinformasjon: Åse Minde, seksjonsleder, tlf. 22 92 39 77.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. juni 2022