Du er her

Psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Larvik

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vil du være med å styrke og utvikle vårt fagmiljø? Ønsker du å bo og/eller arbeide i Vestfold? 

Ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Poliklinikk Larvik har vi ledig 2 faste stillinger som psykolog fra 01.08.22.

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker.

Vi tilstreber et nært samarbeid med blant annet fastleger, helsesøstre, psykisk helsetjeneste for barn og unge, PPT (kommunal og fylkeskommunal) habilitering- /omsorgstjeneste, barnehager og skoler.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med barn, ungdom og deres familier
 • Gi veiledning til medarbeidere og samarbeidspartnere i faglige spørsmål
 • Bidra til kvalitet- og fagutvikling gjennom blant annet prosjektarbeid, undervisning og lignende


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Arbeidserfaring som psykolog med utredning og behandling av barn og ungdom
 • Utviklingsorientert og har din faglige forankring i kunnskapsbasert behandling og kan utvikle gode behandlingsrelasjoner
 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Den som tilsettes må legge frem gyldig politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a
 • Den som tilsettes i stilling som krever autorisasjon, må kunne dokumenterer norsk offentlig godkjenning


Personlige egenskaper

 • Du er kreativ og fleksibel
 • Du trives med å arbeide i tverrfaglige team
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere
 • Du kan utvikle gode behandlingsrelasjoner med barn, ungdom og familier
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø hvor vi hele tiden jobber for å forbedre helsetjenestene våres
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og rusbehandling
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger, med blant annet bedriftsidrettslag, personalhytter og kunstforening 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. 

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 


Kontaktinformasjon: Solfrid Espegren, seksjonsleder, tlf. 911 07 904.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. juni 2022