Du er her

Psykolog

Modum Bad - Traumepoliklinikken i Oslo

Modum Bad

Modum Bad er en diakonal og ideell virksomhet som fremmer psykisk helse og livskvalitet gjennom behandling, forskning og forebygging. Gjennom avtale med Helse Sør-Øst mottar vi pasienter til fem kliniske døgnavdelinger med 103 plasser. Målgruppen er pasienter over 18 år med angst, depresjon, spiseforstyrrelser og traumelidelser. En av avdelingene tilbyr familiebehandling.

Virksomheten omfatter også: To poliklinikker, Forskningsinstituttet, Institutt for Sjelesorg og Modum Bads kurs- og kompetansesenter med blant annet Seksjon for arbeidshelse – Villa Sana. Vi har rundt 300 høyt kvalifiserte og engasjerte ansatte. Vår visjon er: “En kilde til liv”. Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

www.modum-bad.no

Er du psykolog og ønsker å jobbe med komplekse traumerelaterte lidelser?

Vi har ledig et vikariat i 100 % stilling ved Traumepoliklinikken vår i Oslo.


Om avdelingen:

Modum Bads traumepoliklinikk i Oslo er en spesialisert poliklinikk for utredning og gruppebasert behandling av pasienter med komplekse traumerelaterte/dissosiative lidelser, etablert i 2008. Våre behandlingsmetoder er forankret i nasjonale og internasjonale behandlingsmiljøer og forskning. Vi er i en pågående og dynamisk prosess med å utvide forståelse og behandling av denne pasientgruppen. Det innebærer nært samarbeid med sentrale fagmiljø både i Norge og i utlandet, hvor vi deltar som bidragsytere på større traumekonferanser, bidrar i fagbøker og har skrevet flere behandlingsmanualer. Vi driver dessuten utstrakt undervisnings- og veiledningsvirksomhet.


Om stillingen:

100 % stilling i ett års vikariat. Ved Traumepoliklinikken vil du inngå i et entusiastisk team med høyt kvalifiserte kollegaer, i et tverrfaglig miljø bestående av psykologer/psykologspesialister, psykiatere og psykiatrisk sykepleier.  Du vil, i tillegg til å drive psykoedukative ferdighetstreningsgrupper sammen med kollegaer, følge et avgrenset antall pasienter i lengre individuelle terapiforløp, samt få mulighet til å utvikle god utredningskompetanse på komplekse dissosiative tilstander. Du vil kunne arbeide selvstendig, men under tett og god veiledning av erfarne og kompetente psykologspesialister. Du vil inkluderes i avdelingens pågående prosess med å utvikle behandlingstilnærminger. Ukentlig deltakelse i veiledningsgrupper vil gi deg økt forståelse for relevante faglige problemstillinger og gi deg mulighet til å utforske egne prosesser i dette arbeidet.


Arbeidsoppgaver:

 • Psykoterapi (både individual- og gruppeterapi)
 • Utredning og diagnostisering
 • Undervisning av pasienter
 • Deltagelse i veiledningsgrupper


Kvalifikasjoner

 • Cand.psychol
 • Grunnleggende traumeforståelse og interesse for komplekse dissosiative lidelser
 • Gode kommunikasjon og samarbeidsevner
 • Personlig egnethet vektlegges, der nysgjerrighet, selvstendighet og en utforskende holdning er verdsatte kvaliteter


Vi tilbyr:

 • Spesialisering
 • Individuell veiledning av psykologspesialist
 • Deltakelse i veiledningsgruppe med internasjonalt kjent veileder innen traumefeltet
 • Deltakelse i prosessveiledning
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Personalhytte og andre velferdstiltak

Det forventes at alle ansatte bidrar til å virkeliggjøre våre verdier og vår visjon.

Vi ber om at du søker elektronisk.

Kopier av vitnemål og attester fremlegges ved intervju.


Kontaktperson: 
Konstituert avdelingsleder Torunn Støren, tlf: +47 21 41 61 50, mob: +47 934 133 23.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. juni 2022