Du er her

Psykolog

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Ambulant akuttenhet

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».

Søndre Oslo DPS tilbyr spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø med til sammen over 140 000 innbyggere. Vi er lokalisert i moderne og attraktive lokaler på Mortensrud. Avdelingen har et robust og tverrfaglig sammensatt fagmiljø og har ca. 150 faste stillinger. Avdelingen har følgende seksjoner: Psykose- og rusbehandlingsseksjon, Døgnseksjon og Allmennpsykiatrisk seksjon. 

Seksjon for psykose- og rusbehandling består av FACT-enheten, Akuttenheten og Psykosepoliklinikken.  Akuttenheten ble etablert i 2006.

Akuttenheten består av 1 overlege, 1 lege i spesialisering, 1 psykologspesialist, 1 psykolog, 1 psykiatrisk sykepleier, 1 sosionom samt en enhetsleder. Enhetens kjerneoppgave er prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingstilbud og kortvarig oppfølging og behandling. Enheten har noe ambulant  virksomhet.  Akuttenheten samarbeider med pårørende, fastleger, bydeler, Akuttpsykiatrisk avdeling,  andre enheter i klinikk/DPS samt andre aktører. Enheten har åpent alle hverdager fra kl. 08.00-15.30.

Vi har nå ledig fast 100 % stilling som psykolog på Akuttenheten. Tiltredelse 1. september 2022.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har. 


Arbeidsoppgaver

 • Delta i enhetens oppdrag og gi tilbud om akutt psykiatrisk hjelp i DPS sitt opptaksområde
 • Prioritering av akutte henvendelser, kartlegging av psykisk helsetilstand, vurdering av videre behandlingsbehov
 • Kortvarig individuell oppfølging og samtaleterapi
 • Noe ambulant virksomhet
 • Ustrakt nettverkssamarbeid og aktivt samarbeid i tverrfaglig team


Kvalifikasjoner

 • Psykolog med norsk autorisasjon/lisens
 • Relevant erfaring fra spesialisthelsetjenesten, fortrinnsvis akuttarbeid og/eller psykiatrisk poliklinikk  


Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Stor evne til fleksibilitet
 • Gode samarbeidsevner 
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Personlig egnet blir vektlagt.  


Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte 
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig utvikling 


Kontaktinformasjon: Hafsah Khan, enhetsleder/overlege, tlf. 947 93 773, e-post hhkhan@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. mai 2022