Du er her

Psykolog

Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold, polikliniske tjenester, Askimklinikken

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

DPS nordre Østfold; Askim klinikken flyttet til nyoppussede lokaler i Indre Østfold Helsehus i sommer. Helsehuset ligger sentralt i Askim og i gangavstand fra togstasjonen. Stillingen er knyttet til “Helse og Arbeid” som er et tilbud som retter seg mot pasienter som har mild til moderat angst og/eller depresjon, og er i arbeid eller utdanning de er sykemeldt i fra eller står i fare for å bli sykemeldt fra. Askimklinikken tilbyr dette tilbudet til DPS nordre Østfold, med et opptaksområde på 110 000 innbyggere. 

Askimklinikken består av 28 engasjerte ansatte med forskjellig yrkesbakgrunn. Vi er under stadig vekst og videreutvikling for å kunne yte tilpassede, tilgjengelige og fleksible tjenester overfor målgruppen. Dette innebære videreutvikling av eksisterende behandlings- og samarbeidsmodeller, herunder gruppetilbud, veiledet internettbehandling og ambulant virksomhet.


Arbeidsoppgaver  

 • Utredning/kartlegging
 • Individuell psykoedukasjon og behandling 
 • Jobbfokusert terapi inntil 10 timer etter evidensbaserte metoder
 • Veiledning av kollegaer
 • Samarbeid med andre enheter og seksjoner i DPS nordre Østfold, samt primærhelsetjenesten i kommunene 


Kvalifikasjoner  

 • Norsk autorisasjon evt. lisens
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Gjerne utdanning innen livsstyrketrening 


Personlige egenskaper  

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon 
 • Fleksibilitet og stor arbeidskapasitet 


Vi tilbyr  

 • Godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Utviklende fagmiljø 
 • Deltagelse i utviklingsarbeid av evidensbaserte behandlingsmetoder 
 • Klinisk veiledning
 • Spesialisering etter inngåtte avtaler 
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP


I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 
  
Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 
  
Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Unni Rambøl Dybvik, seksjonsleder, tlf. 934 81 074.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
20. desember 2021