Du er her

Psykolog

Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, døgnbaserte tjenester post 2

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her.

100 % fast stilling ledig fra 01.01.2022 eller etter nærmere avtale. 

Post 2 behandler i hovedsak pasienter med angst/ depresjon, personlighetsforstyrrelser og rus problematikk. Post 2 har 12 senger og er en 5 døgns post.


Arbeidsoppgaver

 • Mottak og utskrivelse av pasienter
 • Oppstart av kartlegging og utredning
 • Pasientkontakt individuelt og i grupper
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Undervisning og veiledning av miljøpersonal
 • Dokumentasjon
 • Pårørendesamtaler


Kvalifikasjoner

 • Godkjent psykolog, norsk autorisasjon
 • En fordel med erfaring fra psykisk helsearbeid
 • Kompetanse på relevant kartlegging- og utredningsverktøy


Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjon- og samarbeidsferdigheter
 • Jobbe teamorientert
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Meget godt arbeidsmiljø
 • Godt tverrfaglig sammensatt team
 • Muligheter for faglig oppdatering/utvikling
 • Internundervisning i poliklinikk
 • Velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Audun Rosenløv, seksjonsleder Døgn, tlf. 473 09 727, e-post audros@so-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
9. desember 2021