Du er her

Psykolog

NAV Arbeidsrådgivning, Vest-Viken

NAV søkjer tilsette med hjarte for menneske og fagområda våre. Visjonen vår er å gje menneske moglegheiter, og dette gjer vi ved å utvikle Noregs beste arbeids- og velferdstenester.  

NAV består av 19 000 kompetente og engasjerte medarbeidarar. Vi jobbar tverrfagleg i sterke fagmiljø. Hos oss skal arbeidsmiljøet pregast av involvering, openheit og tillit.

For å kunne levere best mogleg tenester er det viktig med mangfald i rekrutteringa. Vi oppmodar derfor personar med innvandrarbakgrunn, nedsett funksjonsevne og hol i CV-en til å søkje jobb hos oss. Vi legg arbeidsforholda til rette for deg viss du har behov for det. Ønskjer du å bli unntatt frå offentleg søkjarliste, må du grunngje dette. Del gjerne vitnemålet ditt eller karakterutskriftene dine på vitnemålsportalen.no. 

NAVstilling

Vi i NAV Arbeidsrådgivning har nå et ledig vikariat som psykolog med varighet på ett år i 100% stilling. Vi søker etter deg som ønsker å bruke din psykologkompetanse til å hjelpe flere i arbeid og aktivitet, da gjennom våre tjenester til personer som har oppfølging fra NAV i Vest-Viken og til våre dyktige veiledere på NAV kontorene. Vi ønsker oss en psykolog med kompetanse innen arbeidspsykologi, som kan utfylle kompetansen vi har på vårt team. 

NAV Arbeidsrådgivning er en rådgivende spesialenhet ovenfor NAV kontorene i Vest Viken. Vi gir tilbud om veiledning og avklaring til personer med helsemessige og sammensatte utfordringer knyttet til videre arbeid og aktivitet, samt avklaring av bistandsbehov for å komme i arbeid. Vi er rådgivende instans for veiledere og NAV kontor i Vest- Viken, og veiledende instans for personer som har utvidet bistandsbehov i forhold til avklaring av videre arbeid og muligheter. På NAV Arbeidsrådgivning legges det vekt på en ressursfokusert tilnærming for å finne løsninger og mestringsstrategier tilpasset den enkeltes behov. Vi har blant annet spesialkompetanse innen arbeid og psykisk helse, psykiske lidelser og kognitive utfordringer.  Vi har også tatt i bruk digitale verktøy i oppfølging og har fått god trening i denne formen for veiledning/konsultasjon. 

Vi består av 4 psykologspesialister (inklusive leder), 2 psykologer under spesialisering, spesialpedagog, karriereveileder og administrativ medarbeider. Vi har også samarbeid med rådgivende overleger og tilsvarende enheter i andre regioner.

Vår hovedbase er NAV-huset i Drammen sentrum. 


Arbeidsoppgaver

 • Korttidsveiledning (1-5 samtaler) til personer med sammensatte utfordringer under oppfølging av NAV som ønsker veiledning/avklaring av bistandsbehov og videre muligheter for aktivitet/arbeid. 
 • Konsultere veiledere rundt videre oppfølging av brukere basert på saksdrøftinger og gjennomgang av dokumentasjon.
 • Vi tilbyr ikke behandling, men kan i samtaler med bruker kartlegge funksjon, psykisk helse, kognitiv funksjon, gi psykoedukasjon, yrkesveiledning og kortvarig endringsfokusert og motivasjonsfremmende samtaler med mål om økt yrkesdeltakelse.
 • Delta på samarbeidsmøter med interne og eksterne samarbeidsparter.
 • Tilby kurs og undervisning til veiledere og NAV-kontor og mulighet for kompetanseutviklingsarbeid.
 • Skrive rapporter og notater som grunnlag for videre oppfølging og som dokumentasjon på bistand i saker. 
 • Det må påregnes noe reisevirksomhet innen regionen, samt en del bruk av digitale verktøy i oppfølging av brukere og NAV lokal.


Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

 • Profesjonsutdanning som psykolog (med gyldig autorisasjon).
 • Kompetanse på veilednings-, endrings- og kartleggingsmetodikk som kan avklare personers funksjonsevne og arbeidsmuligheter.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Erfaring med digital oppfølging eller god digital kompetanse.
 • Gode relasjonelle ferdigheter.
 • Erfaring med veiledning av andre faggrupper.

I tillegg er det positivt med kompetanse og erfaring innen klinisk arbeidspsykologi og nevropsykologi da vi ønsker denne kompetansen på vårt team. 


Vi ønsker at du: 

 • Har erfaring med veilednings- og kartleggingsarbeid til personer med helsemessige og andre utfordringer med tanke på mestring av arbeid.
 • Har interesse for arbeidspsykologi og tro på arbeid som mestringsarena.
 • Har utredningskompetanse som kan brukes i en funksjonsvurdering.
 • Har erfaring med undervisning og opplæring.


Personlige egenskaper

Gode relasjonelle ferdigheter, evne til å arbeide målrettet, nøyaktig og effektivt, bra arbeidskapasitet, gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, god skriftlig- og muntlig fremstillingsevne, gode evner til å arbeide selvstendig.


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse samt engasjerte og hyggelige kolleger.
 • Varierte, spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde.
 • Mulighet for faglig fordypning og videre utvikling av fagkompetanse.
 • Lønn etter kvalifikasjoner som psykolog, kode 0794 med lønnsspenn fra 540.000 – 673.000. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan annen avlønning vurderes.  
 • God pensjonsordning gjennom Statens Pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %).
 • Fine lokaler sentralt i Drammen med kort avstand til offentlig kommunikasjon.
 • Fleksitid og personalkantine.


Kontaktinformasjon: Sigurd Riksfjord, leder for NAV Arbeidsrådgivning Vest- Viken, tlf. 464 49 256.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. desember 2021