Du er her

Psykolog

Nordlandssykehuset - Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no.

Følg eller kontakt oss på: FacebookLinkedInYouTube eller Twitter

Lofoten og Vesterålen DPS er en del av Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset, og yter psykiatriske helsetjenester til en befolkning på om lag 55.000 innbyggere i samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

Lofoten server kommunene Vågan, Vestvågøy, Moskenes og Flakstad med ca 24 000 innbyggere. Vi har et trivelig arbeidsmiljø. Vi legger vekt på å tilby gode og faglig oppdaterte behandlingstilbud for pasientene, og legger videre vekt på tverrfaglighet og kollegial støtte. Vi gir ansatte muligheter for faglig oppdatering og kompetanseheving. 

I Lofoten har vi poliklinikk på Gravdal med en del av bemanningen lokalisert i Svolvær, felles enhetsleder. Vi har også Ambulant akutt team, Enhet for kognitiv terapi Leknes og Svolvær, samt rusteam. 

Vi samarbeider tett med våre kolleger i Vesterålen og har etablert sengepost der. Øvrige døgntilbud er lokalisert i Bodø.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingene er knyttet til allmenpsykiatrisk enhet Lofoten og rusteam:
 • Utredning/ diagnostisering/ behandling
 • Målrettet tverrfaglig samrabeid internt og med våre samarbeidspartnere eksternt
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utvikling og planlegging

Kvalifikasjoner

 • Utdannet psykolog
 • Klinisk erfaring fra poliklinikk er ønskelig

Utdanningsretning

 • Psykologi
 • Utdanningstittel: Psykolog/ psykologspesialist

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet
 • Gode samarbeidsevner
 • Interesse for faglig utvikling
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • God fremstilling på norsk, både skriftlig og muntlig

Vi tilbyr

 • Gunstige lønns- og arbeidsvilkår
 • En region med utmerkede muligheter for en aktiv livsstil
 • Et familievennlig nærmiljø
 • Gode kulturtilbud
 • Godt arbeidsmiljø

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes

Kontakt
Enhetsleder Kari Rødsand, tlf. 76 06 02 64 eller epost Kari.Rodsand@nlsh.no

Lenke til annonsen 

 

Arbeidssted
Nordlandssykehuset - Voksenpsykiatrisk enhet Lofoten
Søknadsfrist
17. mars 2019