Du er her

Psykolog - 100 % fast stilling

Betanien sykehus AS - Avdeling allmennpsykiatrisk døgn

Betanien sykehus AS har driftsavtale med Helse Vest RHF, og består av klinikk for psykisk helsevern (DPS og BUP) og somatisk klinikk (laboratorie, dagkirurgi og radiologi). Betanien sykehus har ca. 210 årsverk. Sykehuset er heleid av Stiftelsen Betanien, som er en selvstendig og selveiende stiftelse opprettet av Metodistkirken i Norge. Stiftelsen Betanien eier og driver i tillegg Betanien barnehage og Betanien rehabilitering og sykehjem. Samtlige virksomheter er lokalisert i Fyllingsdalen i Bergen.

Vår visjon er: I tjeneste for mennesker. Våre verdier er: Raus, ansvarlig og kreativ.

Vår historie: Om Betanien - Historie — Stiftelsen Betanien

Er du vår nye psykolog? 


Betanien sykehus 

Betanien sykehus har som mål at vårt sykehus skal være et godt sted å jobbe. Noe som i stor grad bekreftes gjennom den årlige medarbeiderundersøkelsen. Vi er et lite sykehus, med kort avstand til beslutningstakerne, og med et miljø preget av at alle kjenner alle. Vi investerer i våre medarbeideres kompetanseutvikling. Her vil du møtes at et muntert “god morgen” hver dag du kommer på jobb. Vi har flere personalgoder som gratis parkering, treningsrom, “byens” kanskje beste kantinetilbud. Fredagspizzaen er et must for de fleste. I naturskjønne Alvøen har  vi en personalhytte  som kan leies til rimelig pris. Vi håper at du kan bli vår neste kollega.

Betanien er et privat sykehus med driftsavtaler med Helse Vest RHF. Betanien sykehus består av distriktpsykiatrisk senter, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, dagkirurgisk senter og røntgen- og laboratoriesenter. Betanien sykehus er en del av Stiftelsen Betanien Bergen som er en selvstendig og selveiende stiftelse, tilknyttet til Metodistkirken i Norge.


Betanien DPS 

Betanien DPS har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca 60 000 innbyggere over 18 år. Betanien DPS har poliklinisk-, dag-, ambulant- og døgnbehandling. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørende veiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, samt utdanning av helsepersonell.  


Avdeling allmennpsykiatri 

Avdeling allmenn har 15 døgnbehandlingsplasser. Avdelingen er en korttidsavdeling med gjennomsnittlig innleggelses tid på 2-3 uker. Noen pasienter er innlagt i flere måneder, noen få er innlagt i noen få dager. Vi tar imot pasienter med angstlidelser, affektive lidelser, spiseforstyrrelser, utviklingsforstyrrelser, generelle lærevansker, personlighetsproblematikk og rusvansker. De fleste har flere diagnoser samtidig. 

Her får du en variert arbeidsdag hvor du sammen med erfarne dyktige kolleger får utgjøre en forskjell i pasientens liv. 


Arbeidsoppgaver 

 • Hovedoppgavene er å bidra i vurderinger, diagnostisering og behandling av tilviste pasienter
 • Delta i tverrfaglig behandlingsteam og inntaksteam
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger, pårørende og kommunale instanser
 • Tett samarbeid med miljøterapeuter i avdeling
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø
 • Eierskap til å videreutvikle behandlingstilbudet ved avdeling allmenn
 • Bidra i pasientundervisning, edukasjon


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Kunnskap om organisering av psykiske helsetjenester samt lovverk som omfatter spesialisthelsetjenesten
 • Erfaring fra døgnbehandling i allmennaksen


Personlige egenskaper 

 • Bidrag inn i tverrfaglig samarbeid og deling av fagkompetanse
 • Arbeider planmessig og målrettet
 • Trives med varierte utfordringer og arbeid i team
 • Endrings kapasitet
 • Positivt engasjement og løsnings orientert
 • Du er en utpreget lagspiller og bidrar med høy grad av faglighet i møte med pasienter, pårørende og kolleger
 • Vi ønsker en medarbeider med positivt engasjement og gjennomføringsevne, samt evne til å kunne håndtere utfordrende situasjoner og uforutsigbarhet
 • Verdibevissthet
 • Personlige egenskaper vil bli sterkt vektlagt


Vi tilbyr 

En utfordrende og spennende jobb i et trivelig og stabilt arbeidsmiljø preget av engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi har en aktiv personalpolitikk når det gjelder til helse, miljø og sikkerhet. Vi har blant annet avtale med godkjent bedriftshelsetjeneste, velferdstilbud som gratis treningssenter, eget bedriftsidrettslag og leie av hytte i Alvøen. Vi har videreført IA avtalens vilkår. Vi legger til rette for videreutvikling og økt kompetanse blant våre ansatte. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger. Det er gratis parkering på eiendommen. Lønn etter avtale/ tariff.


Mangfoldserklæring 

Betanien sykehus AS ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn eller om du har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Betanien sykehus AS ønsker å legge til rette for inkluderende rekruttering.


Kontaktinformasjon: Else Drønen, psykologspesialist, tlf. +47 924 12 801 og Marthe Holmgard, avdelingsleder, tlf. +47 926 10 595 / +47 55 50 74 15, e-post marthe.holmgard@betaniensykehus.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
7. april 2024