Du er her

Psykolog 100 % fast stilling

Fredrikstad kommune

Velkommen til Fredrikstad, en av Norges mest attraktive byer. En liten time fra Oslo, der Glomma renner ut i havet, finner du Fredrikstad. Med våre 82.000 innbyggere er vi landets åttende største by. Fredrikstad er i sterk vekst. I tillegg til en urban bykjerne, har vi et spennende og variert omland og en vakker skjærgård. Byen er kjent for sitt rike kulturliv og sine historiske tradisjoner. Gamlebyen er Nord-Europas best bevarte festningsby. I Fredrikstad finner man trygge oppvekst- og levekår, et godt botilbud og et variert miljø- og teknologibasert næringsliv. Du når Oslo på en time og Gøteborg på vel to timer. Fredrikstad kommune ønsker å være en arbeidsgiver hvor ulikheter og mangfold er en styrke. Kvalifiserte personer med innvandrerbakgrunn og/eller redusert funksjonsevne oppfordres til å søke. Kommunens verdier er Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent. MERK Fredrikstad - så andre MERKer det!

Er du vår nye kollega i Tverrfaglig rehabiliteringsteam?

Mestring, habilitering og rehabilitering er en virksomhet organisert i etat Friskliv og mestring i Fredrikstad kommune. Virksomheten er lokalisert i Helsehuset i Fredrikstad og består av tre avdelinger; avd. Ergo- og fysioterapi barn og unge, avd. Ergo- og fysioterapi voksne og avd. Tverrfaglig rehabilitering. Psykologstillingen vil være knyttet til avdeling Tverrfaglig rehabilitering.

Tverrfaglig rehabiliteringsteam (TRT) tilbyr rehabilitering utenfor institusjon. Rehabiliteringen foregår i brukers hjem og nærmiljø. TRT består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionom og sykepleier. Teamet har en helhetlig tilnærming, og tar utgangspunkt i brukers funksjonsnivå og ønske om endring, uavhengig av diagnoser. TRT skal gi tjenester som fremmer mestringsevne og understøtter brukers innsats for best mulig fysisk, psykisk, kognitiv og sosial funksjonsevne. Målet er størst mulig grad av selvstendighet og deltakelse ut fra brukers egne ønsker og forutsetninger. Teamet jobber etter en biopsykososial modell.

Hovedoppgaver

 • Kartlegge og igangsette tiltak som stimulerer til mestring av egen hverdag
 • Tilrettelegge for et individuelt tilpasset rehabiliteringstilbud
 • Bidra til aktivitet og deltakelse basert på brukers mål
 • Bidra i gjennomføring av mestringstiltak på individ- og gruppenivå
 • Delta i tverrfaglig samarbeid internt og eksternt, veiledning og gjensidig kompetanseutveksling
 • Bidra til videreutvikling av tjenesten


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog eller er psykolog på lisens
 • Du har kompetanse fra endringsarbeid med mennesker med sammensatte helseutfordringer
 • Du har bred erfaring og kompetanse innen kognitiv atferdsterapi eller samfunnspsykologi
 • Du har erfaring med eller interesse for aktiv tilnærming i tråd med recovery/mestringsfilosofi
 • Det kreves god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Vi ønsker en person med

 • Du har et særlig engasjement for målgruppen og evne til å kunne vurdere og intervenere raskt
 • Du har god relasjonskompetanse
 • Du må like faglige refleksjoner i fellesskap med kollegaer
 • Du har evne til å arbeide strukturert og selvstendig
 • Du har gode samarbeidsevner og engasjement for teamarbeid
 • Du har interesse for bruk av Feedback informed treatment (FIT) som tilbakemeldingsverktøy

Vi kan tilby

 • Arbeid i en kommune som er i stadig utvikling knyttet opp mot endrede behov i samfunnet
 • Et spennende arbeidsmiljø med tverrfaglig sammensetting og ulike tjenester under samme tak på Helsehuset i Fredrikstad
 • Deltagelse i faglig fellesskap med andre psykologer i etaten og kommunen
 • Gode pensjonsordninger i KLP


Lønnsopplysninger
Stillingen er direkteplassert i stillingskode 8470, rapporteringsbenevnelse psykolog med en årslønn i full stilling på kr 591 500.

Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, avtaler og reglement, herunder pliktig medlemskap i KLP. Prøvetid på 6 mnd.

Søknad sendes
Seksjon for Helse og velferd benytter elektronisk søknadsprosess.
Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillinger/kunngjøringer.

Har du problemer med den elektroniske søknadsprosessen, ta kontakt med førstekonsulent Cecilie Gül på tlf. 404 05 686.

Offentlighet
Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om å bli unntatt offentligheten. Søkere som har bedt om unntak fra offentligheten vil bli varslet dersom dette ikke kan imøtekommes. (jf. Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært og hvilket kjønn de har.

Utlyst dato 26.06.2020
Vår ref 7921

Kontaktpersoner
Ingvild Såheim, konst. avdelingsleder, tlf. 474 73 114, e-post insh@fredrikstad.kommune.no
Ingeborg Anette Mjelde, etatsjef, tlf. 941 59 640, e-post ingmje@fredrikstad.kommune.no Talette Borsheim Halstensen, virksomhetsleder
Mestring, habilitering- og rehabilitering, tlf. 908 35 520, e-post tabo@fredrikstad.kommune.no
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets august-utgave som utkommer 3. august 2020
 

Søknadsfrist
17. august 2020