Du er her

Psykolog

SiO Helse - Psykisk helse-seksjonen

SiO Helse søker psykolog til fast 100 % stilling og til ett års vikariat. Stillingene inngår i Psykisk helse-seksjonen. Psykisk Helse SiO har behandlere på Blindern og i sentrum (Holbergs gate). Psykisk Helse Blindern og Psykisk helse Sentrum fusjoneres nå til en seksjon med felles leder.

Vi søker psykologer til poliklinisk utredning og behandling, samt utadrettet og forebyggende virksomhet. Du er interessert i korttidsterapi, men kunne også tenke deg å jobbe utadrettet og forebyggende. Interesse for digitalisering og kursvirksomhet er en fordel. Vi søker deg som er trygg, faglig engasjert og liker å møte mange pasienter. Vi ønsker oss psykologer som er interessert i diagnostikk, dokumentasjon, avklaringssamtaler og har gode samarbeidsevner. Erfaring fra offentlig psykisk helsevern er en fordel.

Personlig egenhet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr: Et kompetent og aktivt fagmiljø. Seksjonen er kjennetegnet ved at det er høy andel spesialister. Vi har bred tverrfaglig kompetanse og vektlegger samarbeidet mellom våre faggrupper og seksjoner for et godt helhetlig tilbud til studentene. I tillegg til å holde kurs ved lærestedene leverer tjenesten også innhold til podcasten Eksamensboost og kampanjer rettet mot studentene. Andre oppgaver innenfor seksjonens til en hver tid gjeldende ansvarsområde kan tilfalle stillingene.

Gjennom blant annet vår nasjonale undersøkelse SHoT, vet vi at overgangsproblematikk knyttet til studietiden kan gi seg utslag i psykiske symptomplager, og at dette forekommer langt hyppigere hos studenter enn andre jevnaldrende. Vårt oppdrag er å hjelpe studentene til gjennomføring av studier og bedret funksjon i studietilværelsen. Vi har gode pensjons- og forsikringsordninger og lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til e-post yasmin.iqbal@sio.no
Spørsmål? Ta kontakt med seksjonsleder/ psykologspesialist Yasmin Sofia Iqbal, e-post yasmin.iqbal@sio.no

Arbeidssted
SiO Helse - Psykisk helse-seksjonen
Søknadsfrist
3. mars 2019