Du er her

Psykolog (0296-2022-05)

 NAV - Øst-Viken  

NAV søker ansatte med hjerte for mennesker og våre fagområder. Vår visjon er å gi mennesker muligheter, og dette gjør vi ved å utvikle Norges beste arbeids- og velferdstjenester.

NAV består av 22 000 kompetente og engasjerte medarbeidere. Vi jobber tverrfaglig i sterke fagmiljøer. Hos oss skal arbeidsmiljøet preges av involvering, åpenhet og tillit.

For å kunne levere best mulig tjenester er det viktig med mangfold i rekrutteringen. Vi oppfordrer derfor personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en til å søke jobb hos oss. Vi legger arbeidsforholdene til rette for deg dersom du har behov for det. Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette. Del gjerne ditt vitnemål eller karakterutskrifter via vitnemålsportalen.no.

NAVstilling

NAV Øst-Viken Arbeid og helse er en rådgivende spesialenhet ovenfor NAV-kontorene som gir tilbud om veiledning, kartlegging, utredning og endringsrettet bistand til personer med helsemessige- og andre utfordringer knyttet til arbeid, samt vurdering av bistandsbehov for å komme i arbeid. Det skal være et særlig fokus på personer med psykiske og sammensatte vansker. I NAV Arbeid og helse legges det vekt på en ressursfokusert tilnærming for å finne løsninger og mestringsstrategier tilpasset den enkeltes behov. Det gis muligheter for varierte arbeidsoppgaver som innebærer, i tillegg til de individrettede tjenester, å bidra med undervisning, veiledning og fagutvikling innenfor feltet arbeid og helse. 

Arbeidsrådgivningskontoret avd. Sør er underlagt enheten Arbeid og helse i Øst-Viken. Dette innebærer felles faglig samarbeid med rådgivende legetjeneste, Arbeidsrådgivningskontoret i Nord, Senter for jobbmestring (team nord og sør), Ressurssenter for IPS og SE (R*IPS) og Utviklingsenheten.

Vi har nå ledig én fast stilling som psykolog/psykologspesialist ved NAV Arbeidsrådgivning, avdeling Sør med arbeidssted i Prinsensgt. 5, Moss. Vi tilbyr et tverrfaglig fagmiljø med hovedvekt på psykologi og spesialpedagogikk.


Arbeidsoppgaver

 • Endringsfokusert veiledning – utvikling av arbeidshåp og muligheter for den enkelte, i lys av personens fungering og helse
 • Kartlegging og utredning, for vurdering av personens funksjonsevne og arbeidsmuligheter
 • Utvidet yrkesvalgrådgivning/veiledning for personer med sammensatte utfordringer
 • Vurdere grad av behov for bistand- og tilrettelegging, i lys av personens fungering og helseproblematikk
 • Systembistand gjennom rådgivning/kompetanseutvikling, til ansatte på NAV kontor
 • Bistå NAV-kontorene med veiledning/rådgivning i sammensatte brukersaker 
 • Bistå med opplæring/kompetanseheving
 • Bidra med fagutvikling innenfor områder som arbeidspsykologi, spesialpedagogikk og jobbmestrende kartleggings- og veiledningsmetodikk


Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • Profesjonsutdanning som psykolog (med gyldig autorisasjon)
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Kravene til stillingen må kunne dokumenteres og all utenlandsk utdanning må være NOKUT-godkjent.

Du bør ha: 

 • Kompetanse innenfor veiledning
 • Kompetanse på ressurskartlegging av psykiske og sammensatte helseutfordringer og arbeidsfunksjon
 • Kompetanse på endrings- og utredningsarbeid, som kan bidra til å belyse, utvikle og øke arbeidshåp, funksjonsevne og arbeidsmuligheter 
 • Kompetanse innen undervisning som kan bidra til kunnskapsutvikling i egen avdeling, etat og ovenfor samarbeidspartnere
 • Kompetanse knyttet til relasjonelle ferdigheter, endringsvilje og kunne se muligheter
 • Evne til samarbeid, relasjons- og teambygging 


Personlige egenskaper

 • Meget gode relasjonelle ferdigheter
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
 • Reflektert og analytisk
 • Engasjert og fleksibel
 • Selvstendig og effektiv


Vi tilbyr 

 • Spennende, selvstendige, utfordrende, varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde 
 • Deltakelse i utviklingsprosjekter med store muligheter for faglig innvirkning og påvirkning i arbeidet
 • Spennende og utviklende tverrfaglig fagmiljø
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %) 
 • Stillingskode 0795 psykolog/spesialpsykolog eller 1304 psykologspesialist
 • Årslønn kr 553 500 til 661 400 pr. år. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes

For informasjon om stillingen kan du ta kontakt med avdelingsleder for avdeling Sør, Gro Lise Syversen, mobil: 991 09 780. 


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
27. november 2022