Du er her

Psykolg­spesialist / psykolog

Vestre Viken, Habiliteringssenteret ved Drammen sykehus

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.     I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Habiliteringsssenteret har en områdefunksjon i Vestre Viken HF og er en seksjon i Drammen Sykehus. Seksjonen  skal ivareta spesialisthelsetjenestens oppgaver innenfor habilitering av barn, unge og voksne med medfødt eller tidlig ervervet funksjonshemming, og har også oppgaver knyttet til rehabilitering av barn og unge med ervervet hjerneskade. Arbeidsoppgaver ivaretas i hovedsak ved poliklinisk og ambulerende arbeidsform, samt arbeid med kurs, grupper og workshops. 

Habiliteringsenteret består av tverrfaglige team med ulike faggrupper som pediater, nevrolog, vernepleier, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, logoped, sosionom, klinisk ernæringsfysiolog og hj.pl., og arbeider med et bredt spekter av problemstillinger. 

Seksjonen gir tilbud om langtidsregistrering av EEG med video i et samarbeid med nevrologisk avdeling. Det foregår til enhver tid ulike prosjektarbeid i seksjonen. Det er etablert tverrfaglige fagutviklingsgrupper på tvers av barne- og voksengruppen  innen ulike fagtemaer og de ulike faggruppene har også etablerte samarbeidsfora. De ansatte i senteret er primært tilknyttet arbeid med barn eller ungdom/voksen. Psykologgruppen i senteret utgjør til sammen 11 ½ årsverk med ulike spesialiseringer, og seksjonen legger til rette for spesialisering av psykologer.

Vi har nå 2 stillinger ledig i gruppen som arbeider med barn.
 

Arbeidsoppgaver

  • Utredning / diagnostisering

  • Undervisning og deltakelse i gruppesamlinger

  • Oppfølging og veiledning

Kvalifikasjoner

  • Psykolog eller psykologspesialist, gjerne med fordypning i klinisk nevropsykologi/habilitering

  • Erfaring og kompetanse i arbeid med barn/unge med funksjonsnedsettelse

  • Søkeren må ha sertifikat for bil 

Personlige egenskaper

  • Evne til å arbeide selvstendig og i team   

  • Fleksibilitet 

Personlig egnethet vil vektlegges.

Det må framlegges politiattest jfr. helsepersonellloven §20 ved tiltredelse
 

Vi tilbyr 

Godt arbeidsmiljø i en hektisk tverrfaglig poliklinikk 

Kontakt

Anni Torp Nielsen, sjefpsykolog, tlf.  32 24 57 00
Kari Krum Bang, seksjonsleder, 982 30 555

Lenke til annonsen
Søk på stillingen 
 

Søknadsfrist
16. juni 2019