Prestesaken kan bli avgjort før sommeren

GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN Disse avgjør Prestesaken, kanskje innen 1. april, ifølge nestleder Sven Ole Fagernæs (nummer to fra høyre). Leder Siv Hallgren i midten. Foto: Gjenopptakelseskommisjonen

Gjenopptakelseskommisjonen skal behandle Prestesaken for andre gang. Den kan bli avgjort i løpet av våren.

Publisert
8. februar 2021

– Vi tok sikte på at Prestesaken kunne bli ferdigbehandlet i løpet av første kvartal 2021. Vi arbeider fremdeles for dette, men det er ikke sannsynlig at vi vil nå dette innen mars. Men generelt gjør vi nå en innsats for at de sakene som er blitt utsatt på grunn av andre store arbeidskrevende saker, kan bli behandlet så raskt som mulig.

BEHANDLER PRESTESAKEN Nestleder Sven Ole Fagernæs i Gjenopptakelseskommisjonen. Foto: Gjenopptakelseskommisjonen

Det opplyser nestleder Sven Ole Fagernæs i gjenopptakelseskommisjonen til Psykologtidsskriftet.

Fremdrift

Fagernæs opplyser at forsvarer og bistandsadvokat er underrettet om dette.

– Hvordan blir behandlingen videre, skal partene uttale seg før kommisjonen avgjør saken?

– Dersom kommisjonen under sin videre behandling innhenter eller mottar opplysninger som er av betydning for avgjørelsen, vil de rutinemessig bli forelagt partene for eventuell uttalelse før det treffes en avgjørelse.

Bistandsadvokat Gro Wildhagen opplyser at hun ikke har noen kommentarer til de siste opplysningene fra gjenopptakelseskommisjonen.

Advokat John Christian Elden har bistått den dømte presten og skriver dette i en e-post til Psykologtidsskriftet:

– Vi synes det er leit at kommisjonen har så mye å gjøre at det trekker slik ut i tid, men kan ikke gjøre mye med det.

Det er leit at kommisjonen har så mye å gjøre at det trekker slik ut i tid

John Christian Elden, advokat

I april 2019 sa Sven Ole Fagernæs til Psykologtidsskriftet at kommisjonen hadde en rekke store og svært ressurskrevende saker til behandling.

– Det påvirker fremdriften i andre saker, sa Fagernæs.

At behandlingen av Prestesaken drar ut i tid, skyldes også at det kan være at noen av kommisjonsmedlemmene ønsker at det skal innhentes nye opplysninger eller rapporter når sekretariatet legger frem saken for medlemmene, påpeker Fagernæs.

Helomvending om psykolograpport

Den nå 68 år gamle mannen var prest i Glåmdalsregionen da han i 2008 ble dømt til åtte års fengsel for vold og seksuelle overgrep mot stedatteren.

En begjæring om gjenåpning ble avslått i 2013.

I mars 2018 skrev Psykologtidsskriftet at saken var begjært gjenopptatt for andre gang, og at kommisjonen hadde startet innsamling av dokumenter i saken.

Gjenopptakelseskommisjonens arbeid har denne gangen ført til at en rapport fra en rettsoppnevnt sakkyndig psykolog nærmest er satt til side, til tross for at den var blant de aller mest sentrale bevisene i straffesaken.

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) roste psykolograpporten før den ble lagt frem for retten i 2007. I ettertid har daværende leder Randi Rosenqvist i et intervju med Psykologtidsskriftet angret på vurderingen hun gjorde den gangen.

DRKs nye uttalelse er sendt partene og bistandsadvokaten til orientering, ifølge nestleder Fagernæs.

– Når utredningen er avsluttet, vil vi be om et sluttinnlegg fra partene, der påtalemyndigheten og fornærmedes bistandsadvokat også bes om å avgi en uttalelse til anførslene i begjæringen, har Fagernæs opplyst.

Kommenter denne artikkelen