Beklager at Prestesaken tar tid

GJENOPPTAKELSESKOMMISJONEN: Gjenopptakelseskommisjonen håper å konkludere om Prestesaken innen utgangen av 2020. Illustrasjonsfoto av kommisjonen i arbeid. Leder Siv Hallgren i midten, nestleder Sven Ole Fagernæs til høyre for Hallgren. Foto: Gjenopptakelse.no/Redigert av Bøk.

Gjenopptakelseskommisjonen håper på avgjørelse i løpet av året.

Publisert
21. juli 2020

– Det er beklagelig at denne saken trekker ut i tid, men vi håper at vi kan treffe en avgjørelse i løpet av 2020.

 Det forteller Sven Ole Fagernæs i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker til Psykologtidsskriftet. Fagernæs er nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen.

En begjæring om gjenåpning av Prestesaken i 2013 førte ikke fram, men Prestesaken kom til Gjenopptakelseskommisjonen for andre gang i februar 2018. Da startet kommisjonen undersøkelser om psykolograpporten i saken.

Helomvending

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) ga en uvanlig rosende omtale av psykolograpporten da den første gang ble lagt frem, før straffesaken mot presten. I ettertid har daværende DRK-leder Randi Rosenqvist angret på eget arbeid. I et intervju med Psykologtidsskriftet fortalte Rosenqvist at hun ikke hadde vært våken nok, og at hun angrer på den første vurderingen hun gjorde av psykolograpporten.

I en ny uttalelse tar Den rettsmedisinske kommisjon avstand fra konklusjonene i psykolograpporten, som var sentral i bevisvurderingen da saken gikk for retten i 2007 og 2008.

– Svært tidkrevende saker

Kommisjonen arbeider ifølge nestleder Fagernæs for tiden med flere svært tidkrevende saker.

Gjenopptakelseskommisjonen startet for eksempel behandlingen av Baneheia-saken for sjette gang i slutten av 2019. En ny rapport sår tvil om DNA-bevisene i den saken.

– Denne og andre saker tar en stor del av kommisjonens tid, opplyser han.

Resultatet av kommisjonens utredning av Prestesaken vil på vanlig måte bli forelagt partene og fornærmede for uttalelse, har leder Siv Hallgren tidligere opplyst.

Fakta Prestesaken

* I 2008 ble en prest i Den norske kirke dømt til åtte års fengsel for vold og seksuelle overgrep mot stedatteren.

* Helt sentral i bevisvurderingen den gangen var en rapport fra en rettsoppnevnt sakkyndig psykolog.

* Tidsskrift for Norsk psykologforening publiserte en omfattende dokumentar om Prestesaken i februar 2017, der blant annet psykolograpporten ble sterkt kritisert av en rekke fagfolk som har lest den på oppdrag fra tidsskriftet.

 

Kommenter denne artikkelen