Skyver på Prestesaken, vurderer mer utredning

BEHANDLER PRESTESAKEN Gjenopptakelseskommisjonen vurderer om de skal gjøre ytterligere utredning i den såkalte Prestesaken. Illustrasjonsfoto av kommisjonen i arbeid. Leder Siv Hallgren i midten, nestleder Sven Ole Fagernæs sitter til høyre for Hallgren. Foto: Gjenopptakelse.no/Redigert av Bøk.

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker vurderer ytterligere utredning i den såkalte Prestesaken. Endelig avgjørelse kommer ikke før tidligst i høst.

Publisert
25. april 2019

Den nå 66 år gamle mannen var prest i Glåmdalsregionen, da han i 2008 ble dømt til åtte års fengsel for vold og seksuelle overgrep mot stedatteren.

Saken ble i mars 2018 begjært gjenopptatt for andre gang.

Gjenopptakelseskommisjonen tok saken inn til vurdering i fjor vår, og har etter det gjort undersøkelser om en sakkyndig psykolograpport og hentet inn en uttalelse fra Den rettsmedisinske kommisjon (DRK).

Nå vurderer Gjenopptakelseskommisjonen ytterligere utredning.

– Saken er fortsatt til behandling i kommisjonen, der det vurderes om det skal foretas ytterligere utredning i tillegg til innhenting av uttalelsen fra DRK, opplyser nestleder Sven Ole Fagernæs i Gjenopptakelseskommisjonen til Psykologtidsskriftet.

DRK har snudd

Gjenopptakelseskommisjonens arbeid har denne gangen ført til at en rapport fra en rettsoppnevnt sakkyndig psykolog nærmest er satt til side, til tross for at den var blant de aller mest sentrale bevisene i straffesaken.

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) roste psykolograpporten før den ble lagt frem for retten i 2007. I ettertid har daværende leder Randi Rosenqvist i et intervju med Psykologtidsskriftet angret på vurderingen hun gjorde den gangen.

Jeg kan allerede nå si at det ikke vil bli truffet noen avgjørelse før tidligst til høsten

Sven Ole Fagernæs, nestleder i Gjenopptakelseskommisjonen

I 2018 gjorde DRK helomvending, og ba Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker se bort fra de sentrale punktene i psykologens rapport.

Les også: Vil gjøre undersøkelser om psykolograpport

DRKs uttalelse er foreløpig sendt partene og bistandsadvokaten til orientering, ifølge nestleder Fagernæs.

– Når utredningen er avsluttet, vil vi be om et sluttinnlegg fra partene, der påtalemyndigheten og fornærmedes bistandsadvokat også bes om å avgi en uttalelse til anførslene i begjæringen, opplyser han.

– Kan du si noe om hvilken ytterligere utredning som nå blir vurdert?

– Nei, det kan jeg ikke si noe om nå. Det blir en del av saksbehandlingen. 

Store saker

 Kommisjonen har ifølge nestlederen en rekke store og svært ressurskrevende saker til behandling for tiden.

– Det påvirker fremdriften i andre saker. Jeg kan allerede nå si at det ikke vil bli truffet noen avgjørelse før tidligst til høsten.

Fra oppstarten i 2004 til årsskiftet i 2018 har Gjenopptakelseskommisjonen realitetsbehandlet 1945 saker, skriver leder Siv Hallgren i sin årsberetning for 2018. I 2018 mottok kommisjonen 164 begjæringer om gjenåpning. 24 saker (21 %) er gjenåpnet. Det er en prosentvis økning av gjenåpnede saker, men snittet for alle år er det samme som før, rundt 15 prosent.

Psykologtidsskriftet overser sentrale fakta og fører leserne bak lyset i sin dekning av Prestesaken.

 

Kommenter denne artikkelen