Du er her

Poliklinikk­leder

Helse Stavanger HF - Stavanger DPS, 100 % fast stilling

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med over 7800 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no.

Klinikk psykisk helsevern voksne yter spesialisthelsetjenester til den voksne delen av befolkningen i Sør-Rogaland. Klinikken består av 4 DPS avdelinger, lokalisert til Egersund, Sandnes, Jørpeland, Sola, Randaberg og Stavanger, samt avdelinger for akutt-, alders-, affektiv/psykose- og sikkerhetspsykiatri beliggende på Våland. Klinikken har et variert behandlingstilbud som poliklinisk behandling, gruppebehandling, akutte ambulante tjenester og ettervern, samt døgntilbud både på DPS og på sykehuspostene på Våland.
Klinikken har etablert en egen gruppepoliklinikk med et særlig ansvar for gruppebehandling for hele klinikkens opptaksområdet. Enheten er administrativt underlagt Stavanger DPS. Stavanger DPS holder til i nye lokaler på Lassa i Stavanger.

Gruppepoliklinikken har pr. i dag 13,6 årsverka fordelt på 15 ansatte; 3 psykologer, hvorav 2 er spesialister, 1 overlege, 1 LIS – lege, 1,5 fysioterapeut, 0,5 kunstterapeut, 5,5 psykiatrisk sykepleier og en merkantil.
Gruppepoliklinikken anvender begreper og terapi fra både dynamisk orienterte- og mer kognitivt orienterte terapimodeller og gir i dag tilbud om fire måneders intensiv gruppeterapitilbud, mentaliseringsbasert gruppeterapi for emosjonelt ustabile unge voksne, affektbevissthetsgruppe, gruppe for overspisingslidelse og OCD- individuell eksponeringsterapi, samt OCD -gruppe.

Nåværende leder går av med pensjon og vi søker hans etterfølger. Ny leder vil ha ansvar for å drive gruppepoliklinikken og være med å videreutvikle det gruppepolikliniske arbeidet i klinikken. Stillingen kombinerer klinisk rettet arbeid med ledelse av enheten, der 50 % er satt av til ledelse av enheten. Leder for gruppepoliklinikken vil være en del av Stavanger DPS sitt lederteam, men vil også ha ansvar for at gruppepoliklinikken har et overordnet blikk for tjenesten for hele klinikkens opptaksområdet.

 

Arbeidsoppgaver

  • Det faglige ansvaret i poliklinikken, samt personal- og økonomiansvar
  • Ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle det gruppepolikliniske arbeidet innen poliklinikkens ansvarsområde
  • Delta i den kliniske virksomheten i poliklinikken


Kvalifikasjoner

  • Ha norsk autorisasjon som psykolog eller lege med videreutdanning på spesialistnivå i voksen psykologi/psykiatri
  • Det er ønskelig med bred klinisk erfaring, spesielt innen poliklinikk
  • Det er ønskelig med klinisk erfaring innen gruppeterapi og eventuelt videreutdanning innen dette
  • Det er ønskelig med ledererfaring

Kontaktinformasjon: Møyfrid Løvbrekke, avdelingssjef, tlf. (+47) 51 51 46 2 / 916 84 217.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Arbeidssted
Helse Stavanger HF - Stavanger DPS, 100 % fast stilling
Søknadsfrist
25. februar 2019