Psykologen og minoriteter Jubileumspodden #4

Heidi Wittrup Djup, Anbjørg Ohnstad, Per Koren Solvang og Winnie Nyheim-Jomisko (Foto: privat)

Gjester: Anbjørg Ohnstad, Per Koren Solvang og Winnie Nyheim-Jomisko 

Programvert: Heidi Wittrup Djup

Tidligere ble lesbiske, homofile og personer med kjønnsinkongruens (transpersoner) definert som psykisk syke. Men er de fullt og helt «friskmeldt» i dag? Og hva med statens fornorskningspolitikk overfor egen urbefolkning, som ble forlatt på midten av 1900-tallet. Henger assimileringstanken fortsatt igjen i møte med andre etniske minoriteter? Har psykologien gjort seg skyldig i forsømmelse og og kanskje til og med fordømmelse av enkelte minoriteter? Og bidrar psykologer fortsatt i dag til å sykeliggjøre eller fremdyrke forventninger om likhet og endring?  

 

Les også

Psykologen og utsatte grupper

Mysteriet minoritetsmenn

Helse gjennom stolthet

 

Du kan også finne Psykologtidsskriftet mellom linjene her

 

Kommenter denne artikkelen